nieuws

Bodemsanering Kollum Chemie miljoenen goedkoper

bouwbreed Premium

den haag/oudwoude – De omvangrijke sanering van het voormalige terrein van Kollum Chemie in Oudwoude is uiteindelijk 15 miljoen gulden goedkoper uitgevallen dan de oorspronkelijke raming. Desondanks wil de provincie Friesland via het ministerie van VROM en de landsadvocaat de kosten proberen te verhalen op de voormalige eigenaren.

Dat de sanering aanzienlijk goedkoper kon worden uitgevoerd heeft drie redenen. Van de 80.000 ton vervuilde grond die is weggehaald kon een flink deel worden hergebruikt, onder meer als opvulling onder een stadspark in Sneek. In de raming van 1995 ging de provincie nog uit van storten. Verder vielen de prijzen voor het grondwerk veel lager uit. Hetzelfde gold voor de grondreiniging, dat volgens provinciaal projectleider Durk Holwerda dankzij de komst van Jensma in Drachten prijstechnisch veel aantrekkelijker is geworden.

De sanering begon in 1996 en kostte 17 miljoen gulden. Daar komt nog zo’n 3 miljoen bij voor de zuivering van het grondwater. Dat gebeurt de komende twaalf jaar. De bodem van het voormalige bedrijfsterrein en de percelen in de omgeving waren zwaar verontreinigd met DDT en andere bestrijdingsmiddelen. Door de uitstoot van poedervormige bestrijdingsmiddelen was ook de toplaag van aanliggende percelen verontreinigd.

In opdracht van de provincie hebben medewerkers van het Groningse bedrijf Bioclear, het Leeuwarder Van Hall Instituut en Iwaco uit Groningen onderzocht of de aangrenzende percelen ook mee moesten worden genomen. In totaal ging het om een paar hectare licht verontreinigde bosgrond. Gedurende een paar jaar is gekeken naar de invloed van restanten van verontreiniging en de invloed op het bodemleven.

Risico’s

De conclusie is dat de percelen niet afgegraven hoeven te worden, omdat de ecologische risico’s verwaarloosbaar zijn. “Dat betekent niet dat we voortaan alle licht verontreinigde percelen bij bodemsaneringen ongemoeid laten. Je moet dat per geval bekijken. Bovendien zul je deze conclusie ook elke keer weer aan moeten tonen middels onderzoek en dat is kostentechnisch alleen aantrekkelijk bij de grotere bodemsaneringen”, aldus Holwerda.

De eerste fase van de sanering werd uitgevoerd door De Vries en Van der Wiel Noord uit Leeuwarden. De tweede en laatste fase werd uitgevoerd door Heijmans Drachten in samenwerking met Heijmans Milieutechniek uit Rosmalen.

Reageer op dit artikel