nieuws

Beeld toekomstige woonmarkt nog vaag

bouwbreed

De woonmarkt is volop in beweging, door kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. De belangstelling voor huren wordt bij sommige groepen consumenten steeds minder, bij andere groepen, zoals senioren en alleenstaanden, juist meer, de koopmarkt explodeert bijna en allerlei organisaties die zich bezighouden met het bouwen en beheren van woningen stellen hun strategische koers bij. Maar hoe ziet de woonmarkt er straks uit, vraag Ed Stekelenburg zich af.

Voor zowel de projectontwikkelaar als voor woningcorporatie geldt een bijstelling van de strategische koers geldt . De projectontwikkelaars zoeken producten die de consument meer individuele keuzevrijheid geeft, zie bijvoorbeeld de activiteiten van het Bouwfonds. De woningcorporaties doen dit ook, maar zijn daarnaast driftig op zoek naar een nieuwe positie in de veranderende woonmarkt. Deze krimpt immers voor hun huidige producten, terwijl daarnaast de doelgroepen voor een deel veranderen.

De opgave is daar dus dubbel: de bestaande woningvoorraad aanpassen of krimpen en daarnaast nieuwe producten realiseren voor die segmenten in de markt waar het huurproduct (in een veel flexibeler vorm dan tot op heden) een toenemende belangstelling mag verwachten.

De bewegingen naar een nieuwe markt zijn al zichtbaar en ook de anticipatie daarop van projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Het beeld van die nieuwe markt is echter nog vaag. De onderzoeken naar het aanzicht van de toekomstige woonmarkt begin volgende eeuw, zijn weinig concreet. Uit deze rapportages blijkt dat de toekomstige woonmarkt minder voorspelbaar is door de grotere macht en keuzevrijheid van de consument. De belangstelling voor kopen groeit, terwijl de interesse voor huren bij de meeste doelgroepen daalt. De markt zal om meer woonkwaliteit vragen, in zeer brede betekenis. Natuurlijk (en helaas) blijven er groepen die in een achterstandspositie verkeren en veel minder de vruchten zullen plukken van deze toekomstige vragersmarkt.

Woonbeleid

Het zijn niet de minste nota’s en onderzoeken die op dit niveau de nieuwe woonmarkt benoemen. De agenda van staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, hoewel tegenwoordig woonbeleid meer op zijn plaats is) geeft een schets van de toekomstige markt die niet veel verder gaat dan meer markt, een grotere vraag naar koopwoningen en meer kwaliteit die wordt gevraagd door de machtiger consumenten.

Weinig houvast

De ruimte van Nederland, de startnota voor een nieuwe (vijfde) nota ruimtelijke ordening, richt zich vanzelfsprekend meer op de ruimtelijke invulling van woonmilieus.

Voor een verbreding van het beeld van de toekomstige woonmarkt biedt de nota weinig houvast. Een stukje verder gaat de VROM-nota ‘Woonverkenningen’. Ook hier weer de bekende trends van individualisering, vergrijzing en vragersmarkt, maar nu aangevuld met een visie op mogelijke woonmilieus.

Ook onderzoek van adviesbureaus of wetenschappelijke bureaus komt nog niet veel verder dan de bekende trends, hoewel sommige er wel in slagen deze meer te concretiseren ten aanzien van de gevolgen voor de bestaande huurwoningen.

Samenvattend stel ik dat de woonmarkt in beweging is, de aanbieders meebewegen en dat de beweging zich concentreert rondom vragersmarkt, individualisering, vergrijzing en het verbreden van het producten- maar ook dienstenpalet.

De verandering van het aanbod gaat nog slechts langzaam en in beperkte vorm. Een echt scherp beeld van de toekomstige woonmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief, is er niet. Voor de aanbieders van woonproducten, de projectontwikkelaars en woningcorporaties, een wankele basis voor het formuleren van een nieuwe koers.

Maar wellicht is dit wel het definitieve beeld van de toekomstige woonmarkt: vaag door enorme diversiteit aan woonwensen en onvoorspelbaar gedrag van de consumenten. De vastgoedorganisatie die daar mee kan omgaan, verwerft zich een stevige positie in die risicovolle markt.

Ed Stekelenburg, adviseur Quintis Advies, Baarn

‘Volkshuisvesting verandert in Woonbeleid’

Woningaanbieders wacht een onvoorspelbare woonmarkt, door de grotere macht en keuzevrijheid van de consument. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen daarom moeilijk hun strategie bepalen.

Reageer op dit artikel