nieuws

‘Zonnig perspectief saneerders bouwmaterialen’ Alleen al aan asbest ligt er voor naar schatting 20 miljard gulden werk

bouwbreed Premium

utrecht – “U hoeft niet bang te zijn, er blijft voor uw branche de komende jaren meer dan voldoende werk aan de winkel. U heeft een grote toekomst voor zich.” regels stellen totdat blijkt dat het spul onschuldig is. Dat geldt zelfs voor het materiaal dat hem als directeur en oprichter van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie na aan het hart ligt: hout(stof).

Deze geruststellende woorden sprak dr.ir. M. Haas, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, op het jubileumcongres van de VVTB, de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen.

Asbest, formaldehyde uit spaanplaat en radongas uit fosforgips zijn bekend. Maar volgens Haas zijn er in de bouw nog veel potentieel gevaarlijke stoffen en materialen aanwezig waarvan we de effecten op de mens nog niet kennen. Laat staan dat we er iets weten over de effecten van het combineren van bepaalde stoffen. Als voorbeelden van wel bekende synergie-effecten noemde hij de combinatie van roken met radon, roken met asbest en de combinatie roken met mineraalvezel. Sigarettenrook is natuurlijk niet afkomstig uit bouwmateriaal, maar kan wel rondzwermen in het binnenmilieu. De genoemde combinaties blijken afzonderlijke risico’s van rook, asbest, radon en mineraalvezels met een factor acht a twaalf te verhogen. “Zelfs als er wat meer bekend wordt over de schadelijkheid van nu nog onverdachte stoffen”, hield hij zijn gehoor voor, “zal het nog lang duren voordat ze niet meer worden toepast, en natuurlijk nog langer voor ze allemaal zijn opgeruimd”.

Houtstof

‘Booming business’ dus, want alleen al wat betreft asbest ligt er naar schatting nog voor 20 miljard gulden werk voor saneerders.

Uiteraard kent ook Haas die onbekende gevaarlijke stoffen en stofcombinaties niet, maar hij kon wel een aantal zaken noemen die op korte termijn voor steeds meer problemen zullen zorgen. Onder meer verduurzaamd hout, steenstof, houtstof en misschien ook wel minerale vezels. Hij wees daarbij ook op het officiele streven om in de bouw twintig procent meer hout te gebruiken. De problemen met houtstof ontstaan waarschijnlijk door het boren en zagen met te hoge snelheden.

In de praktijk blijkt het aantonen van een verband tussen oorzaak en gevolg erg moeilijk. Meestal komt men niet verder dan een mogelijke relatie tussen een schadelijk effect en een materiaal, en omdat economische belangen vaak een grote rol spelen kunnen ingrijpende besluiten lang uitblijven. Wat betreft asbest speelde de druk van de publieke opinie -in de vorm van de FNV – een belangrijke rol bij het verbod op het gebruik in Nederland (1993). Haas zou willen dat de overheid voor verdachte stoffen het voorzorgsprincipe zou

Reageer op dit artikel