nieuws

Welstandscommissie niet onder indruk van forse kritiek

bouwbreed

leeuwarden – Makelaar Dirk Hoekstra praat deze week met een groep van vijf mensen om te kijken op welke manier de overheersende rol van de Leeuwarder welstandscommissie Hus en Hiem kan worden beteugeld. “Aannemers, projectontwikkelaars, architecten en zelfs gemeenteambtenaren ergeren zich aan de volstrekte willekeur bij de kwaliteitsbeoordeling van woningen”, zegt Hoekstra.

“Ik kom in de bouwwereld een en al ergernis tegen over Hus en Hiem en eigenlijk is het nooit anders geweest. Probleem is dat de kritiek onder het maaiveld blijft. Bouwers en architecten komen de welstandscommissie vroeg of laat elders weer tegen en vrezen dat ze worden teruggepakt. Het wordt tijd dat iemand zijn mond opendoet, want zelfs bij gemeenteambtenaren proef ik regelmatig onvrede”, vertelt Hoekstra.

Objectieve kwaliteitscriteria ontbreken, waardoor de beoordeling een zaak van willekeur is geworden, stelt Hoekstra. “Zodra sommige architecten hun hoofd laten zien bij Hus en Hiem, weten ze al dat het moeilijk wordt om het ontwerp goedgekeurd te krijgen. Dat heeft niets met objectiviteit te maken.”

De willekeur wordt volgens Hoekstra nog eens extra in de hand gewerkt door steeds wisselende samenstellingen van de commissie. “De ene architect oordeelt heel anders dan de andere, waardoor een minieme aanpassing soms voldoende is om een eerder afgekeurd ontwerp er toch door te krijgen.” Ook het feit dat ontwerpen worden afgekeurd zonder dat wordt aangegeven hoe het wel moet ergert de criticasters. “Het is alsof je bij de bakker komt en een bruin brood bestelt. De bakker zegt dat je alleen bruine puntjes kunt krijgen en anders niks. Zo ongeveer gaat het ook bij Hus en Hiem”, vindt Hoekstra. Hij spreekt namens een groep van vijf, onder wie een projectontwikkelaar, een aannemer en architecten. Zij vinden dat de welstandscommissie zich bezondigt aan machtsmisbruik.

Kwaliteitsteams

De groep zou het liefst willen dat gemeenten de kwaliteitsbewaking in handen geven van zogeheten Q-teams, kwaliteitsteams bestaande uit mensen uit verschillende geledingen. De gemeente Leeuwarden werkt in de nieuwbouwwijk Hempens-Teerns met zo’n team dat bestaat uit leden van gemeente, welstandscommissie, stedenbouw en landschapsarchitectuur. “Dan heb je tenminste een samenstelling waar Hus en Hiem niet het laatste woord heeft.”

Het kwaliteitsteam waakt over de hoofdlijn en de kwaliteit van het totaalplan en beoordeelt de ontwerpen in het voortraject. De welstandscommissie velt alleen in uitzonderlijke gevallen een eindoordeel. Alleen bij zwaarwegende argumenten mag en kan dan nog worden besloten tot afwijzing van de ontwerpen. Hoekstra: “Dan voorkom je in elk geval dat mensen een totaal ander huis moeten bouwen dan waarvan ze in het ontwerp uitgingen.”

Directeur A. Timmermans van Hus en Hiem is niet onder de indruk van de kritiek van Hoekstra. “We staan altijd open voor discussie, maar het is mij niet duidelijk waar deze mensen naar toe willen. Tot nu toe heb ik nog geen argument gezien dat mij heeft overtuigd dat het anders moet. Men suggereert van alles, maar weet niet hoe de zaak inhoudelijk en procedureel in elkaar steekt.”

De kritiek dat de beoordeling van Hus en Hiem is gebaseerd op willekeur, deelt Timmermans niet. “Natuurlijk werken we het liefst met gemeenten die een beeldkwaliteitsplan hebben. De meeste gemeenten hebben dit echter niet, waardoor we terugvallen op de aanwezige deskundigheid. Van daaruit proberen we gemeenten zo zorgvuldig mogelijk te informeren over bouwplannen.”

Fabeltje

Timmermans stelt dat Hus en Hiem net als de gememoreerde kwaliteitsteams niet alleen bestaat uit architecten, maar ook mensen uit burgerij, stedenbouw en gemeente. En over de kritiek op de steeds wisselende samenstelling van de commissie zegt de directeur: “Ook een fabeltje. De vaste leden zitten er voor twee jaar. Nieuwe commissieleden moeten die zich conformeren aan de stellingname uit eerdere behandelingen.”

De recente problemen met Hus en Hiem, die zich uiterst kritisch uitliet over de ontwerpen van de eerste vrije woningen in de nieuwbouwwijk Hempens-Teerns, was voor de groep de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens Timmermans komt de kritiek telkens uit dezelfde hoek. “Een clubje van bedrijven rond makelaar Hoekstra dat nauw betrokken is bij de nieuwbouwwijk Hempens-Teerns. Ze vinden dat de welstandscommissie ze voor de voeten loopt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels