nieuws

Welstand valt over milde eisen

bouwbreed

leeuwarden – Welstandscommissie Hus en Hiem in Leeuwarden vindt het jammer dat de gemeente geen hogere kwaliteitseisen stelt aan ruim honderd vrijesectorwoningen in het nieuwbouwplan Hempens-Teerns. De commissie mag de ontwerpen van de woningen alleen afwijzen bij zeer zwaarwegende argumenten. Die zullen er vanwege de belangrijke rol van het gemeentelijk kwaliteitsteam in de meeste gevallen niet zijn.

Leden van Hus en Hiem velden bij de beoordeling van de eerste drie ontwerpen voor woningen op vrije kavels in het uitbreidingsplan Hempens-Teerns een negatief oordeel. Veel te sober en volstrekt onaanvaardbaar, vond de welstandscommissie de eerste drie ontwerpen. Toch kregen deze plannen uiteindelijk het predikaat goedgekeurd, mits ze worden aangepast op enkele onderdelen.

Niet bekend

Gevelkleur

Omdat de criteria van het beeldkwaliteitsplan niet duidelijk of onbekend waren, werd er aanvankelijk nogal hard geoordeeld over de ontwerpen, verduidelijkt Van den Bout. Uiteindelijk luidde het oordeel van de welstandscommissie dat de woningen op enkele puntjes aanpassing behoeven. Harde eisen ontbreken in het beeldkwaliteitsplan. Er staan slechts bepalingen in over gevelkleur en dakpannen en de variatie in woningtypes.

De kwaliteitsbewaking is in handen van het zogeheten Q-team, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, iemand van de welstandscommissie en de landschapsarchitect. Het Q-team waakt over de hoofdlijn en de kwaliteit van het totaalplan en beoordeelt de ontwerpen in het voortraject. De welstandscommissie velt het eindoordeel. Alleen bij zwaarwegende argumenten kan het besluiten tot afwijzing van de ontwerpen.

Directeur Herman van der Werf van bouwbedrijf Van der Werf uit Sint Nicolaasga is nauw betrokken bij Hempens Teerns. Hij heeft geen goed woord over voor de kritiek van sommige leden van de welstandscommissie. “De afspraak is dat het Q-team de kwaliteit bewaakt. Feitelijk heeft de welstandscommissie dus helemaal geen bevoegdheid om een oordeel te vellen. Ik vind hun harde kritiek in een openbare commissie dan ook schandalig. Blijkbaar voelen sommige leden zich gepasseerd nu niet zij, maar het kwaliteitsteam het oordeel velt.”

Reageer op dit artikel