nieuws

Waterschap pakt splitsing Nederrijn en IJssel aan

bouwbreed

westervoort – Het waterschap Rijn en IJssel pakt de komende drie jaar de Hondsbroeksche Pleij, de plek waar de Nederrijn en IJssel splitsen, voor miljoenen guldens aan.

Het wordt een voorbeeldproject in het nationale plan Ruimte voor Rijntakken, dat duurzame veiligheid tegen overstromingen moet garanderen.

Het waterschap wil het winterbed van de rivieren op de splitsing uitdiepen. Dat maakt nieuwe dijkverzwaringen in de komende decennia overbodig. Omdat de Hondsbroeksche Pleij als een soort kraan het water afvoert van de Rijn, is deze plaats heel belangrijk voor het hele plan Ruimte voor Rijntakken. Het schap heeft een mer-startnotitie gemaakt, die vanaf donderdag ter inzage ligt.

Er zijn twee mogelijkheden om de splitsing aan te pakken. In het eerste alternatief schuiven de dijken langs de IJssel 250 meter het land in en die langs de Nederrijn 50 tot 100 meter. Het buitendijkse terrein wordt dan natuurgebied. In het tweede alternatief schuiven de dijken minder ver op. De rivieren maken in dat geval deel uit van de ecologische verbindingszone tussen Nederland en Duitsland. Het waterschap verwacht dat daardoor in de toekomst zelfs bevers en otters in de Hondsbroeksche Pleij kunnen voorkomen. (anp)

Reageer op dit artikel