nieuws

Vlaamse liberalen willen menselijker slopen

bouwbreed

brussel – Aan het meedogenloze sloopbeleid van de vorige minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert moet een einde komen. Dat blijkt uit de nota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering.

Stevaert, die nu namens de socialisten aan de Vlaamse onderhandelingstafel zit, zou akkoord moeten gaan met wat in de nota wordt genoemd ‘menselijke oplossingen voor illegale bouwwerken en een redelijke verjaringstermijn voor bouwmisdrijven’.

De opstellers van de nota wijzen erop dat veel burgers – die zich niet aan de bouwwetgeving hebben gehouden – daartoe werden aangezet door het jarenlange gedoogbeleid van de overheid. Zowel nationaal, gewestelijk als gemeentelijk.

Paars-groen

Guy Verhofstadt, boegbeeld van de Vlaamse liberalen (VLD), poogt momenteel op nationaal niveau een coalitie te vormen met de Vlaamse en Waalse liberalen (VLD-PRL), de socialisten (SP en PS) en de groene partijen Agalev aan Vlaamse kant en Ecolo in Wallonie.

Niet bekend

De onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering worden gevoerd op basis van een nota van de VLD, die bij de parlementsverkiezingen van 13 juni de grootste partij van het land is geworden.

Grondprijzen

In de nota van de Vlaamse liberalen staat dat er meer natuur- en bosgebieden moeten komen, zonder dat de economische bedrijvigheid in het gedrang komt.

Ook zou de nieuwe regering zich sterk moeten maken voor lagere zeer fors gestegen grondprijzen.

Verder wordt voorgesteld uitbreidingsgebieden voor woningbouw aan te wijzen, bij voorkeur in de onmiddellijke omgeving van dorpskernen, en meer geld uit te trekken voor armoedebestrijding in de steden.

Hierbij spelen vooral renovatie en verfraaiing van achtergestelde buurten een rol. Verder verdient de sociale huisvesting aandacht door de invoering van een huursubsidiesysteem op de private huisvestingsmarkt.

Ten slotte zou de nieuwe paars-groene Vlaamse regering binnen zes maanden na aantreden een mobiliteitsplan moeten voorleggen aan het Vlaamse parlement om de enorme (dagelijkse) verkeersfiles te bestrijden. Meer en beter openbaar vervoer is daarbij een van de belangrijkste doelstellingen.

Reageer op dit artikel