nieuws

Vinex: kavels kleiner, prijzen hoger Bouwsector ziet de ontwikkeling als een groeiend knelpunt bij de bouw van huizen

bouwbreed

den haag – De grondkosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Vooral op de Vinex-locaties en in de zogenoemde BON-gebieden stegen kosten flink. Ook de trend van verkleining van de kavels in die gebieden heeft zich doorgezet.

Bouwondernemers zien dit als een van de toenemende knelpunten bij de ontwikkeling van koopwoningen.

Gemiddeld kostte een vierkante meter grond voor woningbouw in Nederland vorig jaar 271 gulden. Dat is 45 procent duurder dan in 1991 toen nog 185 gulden moest worden neergeteld. In de BON-gebieden is de grondprijs gestegen van 236 gulden per vierkante meter in 1991 naar 366 gulden vorig jaar. In de Vinex-gebieden was dat 187 gulden respectievelijk 294 gulden. Dit blijkt uit cijfers van het Delftse onderzoeksbureau OTB die verzameld zijn in opdracht van het AVBB.

Tegelijkertijd is de kavelgrootte afgenomen. In de goedkope prijsklasse woningen bleek de gemiddelde kavelgrootte de afgelopen jaren groter, maar vorig jaar was er sprake van een verkleining. In de middeldure prijsklasse is de kavelgrootte afgenomen, waardoor die nu ongeveer op het niveau ligt van de goedkope sector. In de dure prijsklasse is de gemiddelde kavelgrootte juist weer toegenomen. De grondkosten per vierkante meter zijn hier echter gelijk gebleven, in tegenstelling tot de andere sectoren.

Spanning

Ook de gemiddelde bouwkosten per kubieke meter zijn gestegen maar aanzienlijk minder dan de grondkosten. Het gevolg hiervan is dat het aandeel van de bouwkosten in de totale stichtingskosten gedaald is naar 52 procent.

Het AVBB constateert op basis van de cijfers dat er een toenemende discrepantie is tussen de vraag naar woningen en het aanbod. Zo stijgt het aandeel rijtjeswoningen tegen een daling bij vrijstaande woningen. En dat terwijl er een toenemende vraag is naar vrijstaande of twee-onder-een kapwoningen.

Ook is gekeken naar de productie op de verschillende locaties. Op basis daarvan voorspelt het AVBB een tekort aan woningen van ruim 53.000 in de BON-gebieden. Dit is dan het verschil tussen de taakstelling van 1995 tot 2000 en de realisatie in diezelfde periode.

Op de Vinex-gebieden blijkt de achterstand uit de eerste jaren vrijwel weggewerkt. Het AVBB verwacht dat er ongeveer 2000 woningen minder worden gerealiseerd dan de taakstelling. In de gebieden daarbuiten zijn daarentegen een dikke 21.000 woningen meer gerealiseerd. Dit wordt verklaard uit het feit dat er binnen de bestaande bestemmingsplannen nog voldoende ruimte was om woningen te realiseren en de stagnerende voorbereiding van de woningproductie in de BON- en Vinex-gebieden.

Problemen

Daarnaast is aannemers gevraagd welke knelpunten zij zien bij de ontwikkeling van koopwoningen. De beschikking over weinig locaties, te hoge grondkosten en verregaande eisen van gemeenten scoren daarbij hoog. Vooral de hoge grondkosten worden steeds vaker als knelpunt gezien. De gestegen prijzen zijn onder meer het gevolg van de hantering door gemeenten van vaste grondquoten. Daarnaast speelt de groeiende verwervingskosten een rol in de grondprijsstijging.

Knelpunten bij de feitelijke verkoop van woningen doet zich op dit moment nog niet veel voor. Als er al knelpunten zijn, dan worden de kwaliteitseisen van de overheid als belangrijkste oorzaak genoemd.

Reageer op dit artikel