nieuws

Vervuild slib

bouwbreed Premium

Het leek begin deze week eindelijk iets te worden met verwerken van vervuilde baggerspecie. Tijdens de behandeling van de Vierde Nota Waterhuishouding kwam vanuit de Tweede Kamer niet voor het eerst het geluid dat toch eens moet worden gekeken naar grootschalige verwerking in plaats van stort.

Het antwoord van staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat was even klassiek als teleurstellend: te duur. Daarbij vergeet ze echter dat het de overheid zelf is die de prijs van storten kunstmatig laag houdt. Op afvalstoffen is een heffing gelegd, met uitzondering van vervuilde baggerspecie. Deze is ervan gevrijwaard, in elk geval tot 1 januari 2000 maar waarschijnlijker tot 1 januari 2002.

Aan de andere kant wordt het bedrijfsleven al jarenlang opgeroepen verwerkingsmethoden op de markt te brengen. Daarom is bijvoorbeeld de ontwikkeling van ecogrind al in 1982 van start gegaan.

Met haar opstelling dreigt De Vries nu aan alle ontwikkelingen een einde te maken. De baggerverwerkers zijn het meer dan zat jarenlang door de overheid aan het lijntje te worden gehouden. Het gerucht gaat dat een aantal van hen nog tot eind dit jaar de kat uit de boom zal kijken om daarna het

bijltje erbij neer te gooien. Op zich logisch. Je kunt immers niet blijven investeren in nieuwe technieken als er geen enkel uitzicht lijkt te zijn op daadwerkelijke toepassing.

Ook om een andere reden is de uitspraak van De Vries opmerkelijk. In een advertentie in deze krant roepen de provincie Brabant, de gemeente Moerdijk en Rijkswaterstaat het bedrijfsleven op concrete voorstellen te doen voor de verwerking van 30 miljoen kubieke meter vervuilde slib die de komende tien jaar vrijkomt uit onder meer het gebied onder de rivieren. Randvoorwaarde is dat de prijs van verwerking niet te sterk mag afwijken van stortkosten voor

baggerspecie.

Intussen dreigt een impasse te ontstaan. Nu nog wordt vanuit onder meer Zuid-Holland heel wat baggerspecie gedumpt in de Slufter. Die is echter bedoeld als reservecapaciteit voor de Rotterdamse haven. Het nieuwe baggerdepot in het

Hollandsch Diep laat nog geruime tijd op zich wachten, terwijl plannen voor nog enkele grote depots pas in het beginstadium zijn.

Bij de Vereniging van Waterbouwers VBKO leeft de indruk dat veel grote baggerwerken nu niet worden uitgevoerd bij gebrek aan stortcapaciteit.

In ogenschouw nemende dat de komende decennia zo’n 200 miljoen kuub slib om ecologische redenen moet worden verwijderd, kan worden gesteld dat De Vries een groot probleem heeft. Alleen al daarom zou het haar sieren als ze de impasse doorbreekt. Zeker klasse 4- en BAGA-specie verdient het beter te worden behandeld dan storten.

Reageer op dit artikel