nieuws

Variant Maaswerken voordelig voor overheden

bouwbreed

haelen – Bij het combinatie-alternatief voor de Maaswerken in Limburg snijdt het mes aan twee kanten. De grotere hoeveelheid vrijkomend grind betekent dat de beveiliging tegen overstroming van de Maas het Rijk minder geld kost dan bij de andere drie alternatieven. Bovendien beuren de grindgemeenten meer geld.

Voor elke ton grind moeten de baggerbedrijven een gulden storten in het gemeentelijk grindfonds. Het baggerplan van de Panheelgroep, dat bijna naadloos aansluit op het combinatie-alternatief, levert 25 miljoen ton grind op. “Dat is 25 miljoen gulden voor het grindfonds. Daar kun je toch heel wat mee doen voor de burgers”, zegt burgemeester A. Heijmans van Haelen.

De Panheelgroep wil 410 hectare Maasdal uitbaggeren. “De gemeentebesturen moeten zich niet rijk rekenen. De eerste inzet van de provincie is de Maas als rijksrivier optimaal te beveiligen. En dat kan alleen door de opbrengst van extra grind. De vergoeding per ton is nog niet bepaald”, zegt de provinciale woordvoerder.

Goedkoopst

Bij het combinatie-alternatief wordt niet alleen gekeken naar bescherming tegen hoogwater en scheepvaartontwikkeling, maar ook naar een betere haven en overslagmogelijkheden, recreatie en anti-verdrogingsbeleid. De kosten liggen rond de 1,6 miljard gulden. Dat is beduidend goedkoper, omdat meer grind en zand kan worden verkocht.

Het alternatief houdt verdieping van het zomerbed in (gemiddeld 2,3 meter) tussen Roermond en Batenburg en de stuw bij Linne. Tussen Venlo en Vierlingsbeek worden vier hoogwatergeulen aangelegd. In Midden-Limburg staat de aanleg van een retentiegebied van rond 500 hectare gepland. Bij extreem hoog water wordt hier water tijdelijk vastgehouden. Door het afgraven van de bovengrond ontstaat meer opbergcapaciteit. Het Lateraalkanaal stroomt bij hoog water met de Maas mee. Er wordt 180 kilometer oeverstrook aangekocht voor natuurontwikkeling.

Reageer op dit artikel