nieuws

Ultimatum moet schilders-cao vlot trekken

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1

gouda – “Tweemaal drie procent structureel en tweemaal een eenmalige uitkering van driehonderd gulden, is in cao-land een van de hoogste biedingen voor een tweejarige cao. Een goed verstaander heeft maar een half oor nodig”.

Met deze woorden reageerde voorzitter J. van der Worp van de Federatie van Ondernemers in het Schilders- ,afwerkings- en glaszetbedrijf, op het ultimatum, dat hem door de bouwbonden van FNV en CNV gisteren werd overhandigd. Voor 23 juni moet er een schilders-cao zijn, anders volgen er acties.

Sinds op 8 maart dit jaar werd begonnen, zit er geen schot in de onderhandelingen. Dat komt omdat werkgevers de vijf sessies hebben benut om eerst de aanpak van de winterwerkloosheid onder schilders aan te pakken. Ook werknemers willen dat, maar partijen zijn het over de uitgangspunten niet eens.

De werkgevers wensen een groot verschil aan te brengen in de premie voor het Wachtgeldfonds ww. Bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd zou die drie procent kunnen bedragen tegen 18,7 bij contracten voor bepaalde tijd. Dat betekent dat werkgevers, die een groot beroep doen op de ww ook het zwaarste worden belast.

Werkgarantie

De bonden vinden dit maar niks omdat dit nog geen werkgarantie inhoudt. Dat is veel meer het geval als hun voorstel wordt geaccepteerd: maak de premies voor bedrijfstakeigen regelingen in de zomer duurder dan in de winter. Het werk wordt in de wintertijd dan goedkoper, waardoor opdrachten naar die winterperiode worden verschoven.

Bestrijding van de winterwerkloosheid blijkt in de schildersbranche een hot item. Elke winter weer moet een derde van de 35.000 werknemers enige tijd van een ww-uitkering (tachtig procent) leven.

Maar ook op het punt van de lonen hebben partijen elkaar nog niet gevonden. De bonden eisen zeven procent voor een tweejarige cao inclusief prijscompensatie. Volgens eerste onderhandelaar Nanning Schotanus van de bouwbond FNV blijft er van het werkgeversbod door al eerder afgesproken premieverhogingen nog maar 4,45 procent over. “Trek daar de prijscompensatie van naar schatting 2,5 procent af, dan blijft er een echte loonsverbetering over van 1,95 procent in de twee jaar. Dat is toch niet te veel gevraagd”.

Eerste onderhandelaar Kroezen van de werkgevers snapt niets van deze kritische toon. “In de bouw-cao werd nog een kwart procent lager loon overeengekomen. En die bouw-cao wordt door de bonden een uitstekend onderhandelingsresultaat genoemd.”

Ultimatum

Werkgevers beramen zich op het ultimatum. Dit maakt naast de looneis en de regeling voor de winterwerkloosheid gewag van de eis voor een eindejaarsuitkering voor wao’ers van duizend gulden en een reintegratieplan van gedeeltelijk arbeidsgeschikten alsmede een seniorenbeleid.

Van tafel moeten de voorstellen van werkgevers om nieuw intredende werknemers een lager loon in het vooruitzicht te stellen, de reiskosten- en reisurenregeling aan te tasten, de vorstverletregelng te willen schrappen en de zaterdag tot een gewone werkdag te willen verklaren.

De werknemers hebben laten weten “zich geen oor te laten aannaaien” en na negen jaar weer bereid te zijn voor een goede cao het werk te willen onderbreken.

Reageer op dit artikel