nieuws

Stevaerts bulldozers na verkiezingen weer in beeld

bouwbreed

brussel – In Vlaanderen komen de bulldozers van ‘sloopminister’ Stevaert na de verkiezingen van zondag weer volop in beeld. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat, dat de belangen van de onroerend goed-bezitters in Belgie behartigt, maakt dat op uit het feit dat na de verkiezingen weer zeven bevelen tot afbraak van woningen kunnen worden verwacht van de rechtbanken. Die worden dan prompt door ‘Ruimtelijke Ordening’ uitgevoerd.

De eerste bulldozers van Stevaert zullen weer vanaf 24 juni uitrukken, elf dagen na de verkiezingen. Waarschiijnlijk is er dan nog geen nieuwe Vlaamse regering, die de afbraakpolitiek van de socialistische minister, die ook gesteund wordt door de Vlaamse christen-democraten (CVP), kan verzachten.

De Vlaamse liberalen (VLD), die zeer waarschijnlijk na forse stembuswinst in het nieuwe Vlaamse kabinet hun intrede doen, hebben al beloofd dat de scherpe kanten van het harde sloopbeleid van de huidige rooms-rode coalitie zullen worden afgevijld.

Of Stevaert weer minister van Ruimtelijke Ordening zal worden in de nieuwe Vlaamse regering, is zeer twijfelachtig. Hij heeft heel veel goodwill verspeeld, met name in zijn kiesgebied in Belgisch-Limburg.

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat zijn sloopacties door de meerderheid van de Vlaamse bevolking werden gewaardeerd onder het motto: ‘iedereen is gelijk voor de wet’. Maar de televisiebeelden waarop bulldozers zonder pardon mooie villa’s maar ook gewone huizen van eenvoudige mensen en andere bouwsels met de grond gelijk maakten, hebben vele mensen geschokt.

Nieuwe tegenslag

Stevaert heeft intussen aan de vooravond van de verkiezingen een behoorlijke tegenslag moet incasseren. De Raad van State heeft niet willen meewerken aan zijn plannen om nog gauw voor de verkiezingen van de nationale en gewestelijke parlementen van overmorgen een spoedadvies uit te brengen over een soepeler regeling voor bouwvergunningen. Stevaert (Vlaamse Socialisten/SP) had zijn reputatie bij de kiezers wat willen opvijzelen. Want hij heeft de laatste maanden stevig aan populariteit ingeboet. Zijn vroegere beschermheer, ex-Navo-baas Willy Claes, wegens zijn aandeel in de Agusta-smeergeldzaak door het Hof van Cassatie veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en ontzetting uit zijn politie rechten, heeft Stevaert vergeefs aangemaand zijn slooppolitiek wat te matigen. De leerling wilde zijn meester niet volgen.

In het ‘Volkshuis’ in Hasselt, bolwerk van de socialisten in Belgisch-Limburg waar de kameraden van hoog tot laag en van arm tot rijk een pint komen drinken, is de stemming verdeeld. Sommigen prijzen er Stevaert de hemel in, anderen vrezen dat hij te ver is doorgeschoten en dat hij daarvoor zondag de rekening gepresenteerd zal krijgen.

De Raad van State zag in de verkiezingen geen reden een spoedadvies uit te brengen om een hele reeks bouwwerken zoals tuinhuisjes, veranda’s, duiventillen, opritten, kleine garages, voetpaden en ‘bescheiden’ zwembaden vrij te stellen van een verplichte bouwvergunning.

Stevaert had dit advies tegen 1 juni gevraagd. Maar ’s lands hoogste rechters gingen daar niet op in. De oppositiepartijen hadden het plan van Stevaert reeds als ‘een verkiezingsstunt’ veroordeeld. De rechters dachten daar kennelijk net zo over. Zonder een advies van de Raad van State kan de Vlaamse regering de plannen van Stevaert niet goedkeuren waardoor de bestaande regeling van kracht blijft.

Reageer op dit artikel