nieuws

Sociale zekerheid als proeftuin regelgeving

bouwbreed

Het lijkt er veel op dat de sociale zekerheid wordt gebruikt als proeftuin voor wet- en regelgeving. De afgelopen jaren rolden de diverse wetten en maatregelen over elkaar heen. Blijkbaar behoorlijk ondoordacht, want met een nog grotere snelheid werden en worden ze weer vervangen door nog ingewikkelder exemplaren.

De doelstellingen van de aanpassingen waren eigenlijk buitengewoon simpel: terugdringing van het ziekteverzuim, minder instroom in de wao en reintegratie van arbeidsgehandicapten. Op het oog onderwerpen die redelijk eenvoudig te regelen moeten zijn. Niets is echter minder waar.

Of het nu in het kader van de vermindering van de administratieve lastendruk was, vertelt de historie niet, maar de politiek wist vormen te kiezen die ondernemers de stuipen op het lijf joegen en administratiekantoren al voorzichtig liet dromen van een beursnotering.

Secretarissen sociale zaken of arbeidsvoorwaarden van brancheorganisaties worden nog wel eens badend in het zweet wakker als de afkortingen wtz, wta, rea en wulbz in hun dromen opdoemen.

Het curieuze is dat de politiek er blijk van gaf ongeduldig te zijn. Krachtdadig handelen was het gevolg. Nog voordat een maatregel zijn bestaansrecht had kunnen bewijzen werd alweer een nieuwe wet gemaakt.

Nu moet weer de hele organisatiestructuur rond de sociale zekerheid op de schop. Tegen elke politieke filosofie in over meer markt en minder overheid, wordt weer een ambtelijke organisatiestructuur op poten gezet waarvan te voorspellen valt dat die niet werkt.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat praktisch de totale sociale verzekeringswereld de nodige kritieken heeft opgestuurd naar de Tweede Kamer. Op een punt was de kritiek unaniem: splits de claimbeoordeling ww en wao niet van de uitvoering. Niet alleen werkt dat verstorend op de snelheid van uitvoering van de sociale verzekeringen, maar ook wordt reintegratie van zieken en arbeidsgehandicapten bemoeilijkt.

Het bij wijze van spreken op een achternamiddag geschreven regeerakkoord besliste echter anders. Om te voorkomen dat commerciele ‘onverlaten’ hun belangen zwaarder zouden laten wegen dan de zorgvuldige uitvoering van de sociale zekerheid, moest de claimbeoordeling worden uitgevoerd door een publiek orgaan.

Hoe het uiteindelijk afloopt, weet niemand. Dankzij de nacht van Wiegel klinkt vooral in de VVD de roep om strakkere binding aan het regeerakkoord. Dat zou erop kunnen duiden dat de huidige kabinetsplannen gehandhaafd blijven, als tenminste de lijmpoging slaagt.

In dat geval is te verwachten dat binnen enkele jaren weer nieuwe wetgeving op stapel zal worden gezet om het weer anders te regelen. Een groot aantal ambtenaren zal daar dan weer de handen vol aan hebben. Al was het maar om iets te verzinnen waardoor ze zich verzekerd weten van continuiteit in hun werkgelegenheid.

Want als alle wet- en regelgeving op dit gebied zo wordt gemaakt als de afgelopen jaren, dan haalt geen enkele maatregel zelfs maar zijn eerste lustrum.

Reageer op dit artikel