nieuws

Sloop en verkoop duizenden huizen Utrecht Eerste sociale-huurwoning Leidsche Rijn opgeleverd

bouwbreed Premium

utrecht – In de stad Utrecht worden de komende jaren duizenden goedkope huurwoningen gesloopt of verkocht. Directeur W. Duijster van woningcorporatie Mitros en wethouder wonen J. Zwart deelden dat mee bij de oplevering van de eerste sociale-huurwoning in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn.

De Utrechtse woningcorporaties bouwen de komende twintig jaar in totaal 6000 sociale-huurwoningen in Leidsche Rijn, ongeveer eenderde van het totaal aantal huizen dat in het Utrechtse deel van het gebied zal verrijzen. Volgens het duo Duijster en Zwart is de kwaliteit van deze betaalbare huurhuizen – met huren tot maximaal 850 gulden – zo hoog en is Leidsche Rijn zo gewild, dat huurders in de sociale sector elders in de stad massaal zullen verhuizen.

De woningen die ze achterlaten kunnen worden onttrokken aan de sociale sector, omdat de stad met de bouw van de 6000 huurhuizen in Leidsche Rijn over voldoende sociale woningbouw blijft beschikken. Gemeenten en corporaties hebben afspraken gemaakt over het instandhouden van een ‘ijzeren voorraad’ van goedkope huurwoningen van ongeveer 25.000. Genoeg om ook in de toekomst aan de vraag naar sociale woningbouw te voldoen, aldus Duijster en Zwart.

Probleemwijken

Veel bestaande huurwoningen bevinden zich in notoire naoorlogse probleemwijken, zoals Kanaleneiland en Hoograven. De massale uittocht van bewoners naar Leidsche Rijn opent de mogelijkheid tot grootschalige herstructurering en sociale vernieuwing. De kwalitatief slechte huizen kunnen plaats maken voor (vooral duurdere) koopwoningen om de wijken een meer solide sociale basis te geven. Ook verkoop van huurwoningen aan de bewoners is mogelijk.

Daarnaast zullen bestaande sociale-huurwoningen ingrijpend worden gerenoveerd om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan meer kwaliteit bij bewoners. Kwaliteit en duurzaamheid zijn, aldus Duijster en Zwart, naast veiligheid de komende jaren de thema’s in de (sociale) woningbouw. Deze thema’s komen volgens Duijster vooral tot uiting in de gewenste omvang van een woning: mensen willen groter wonen.

De eerste duizend huurwoningen die Mitros bouwt in Leidsche Rijn voldoen aan de kwaliteitseisen die Mitros en de andere corporaties zichzelf hebben opgelegd. “Het zijn ruime woningen die zich kwalitatief vrijwel kunnen meten met de huizen in de koopsector”, aldus Duijster.

Een probleem vormt wel de financiering. Per woning legt de corporatie tien- tot vijftienduizend gulden bij op de bouwkosten. Naarmate de subsidies in het kader van het ‘Besluit Woningbouw Subsidies’ (BWS) de komende jaren worden afgebouwd en de vraag naar meer kwaliteit toeneemt, zal het onrendabele gedeelte op de bouwkosten toenemen, voorspelt Duijster. Huurverhogingen zijn echter niet aan de orde, omdat die ten koste zouden gaan van de bereikbaarheid van de woningen voor de laagstbetaalden.

Verkoop

Mitros en de andere corporaties denken de financiering van sociale-huurwoningen zeker te kunnen stellen uit de opbrengst van de verkoop van bestaande huurwoningen en de ontwikkeling en verkoop van (duurdere) koopwoningen in eigen beheer. Zo ontwikkelt Mitros in Leidsche Rijn al koopwoningen van rond de vier ton. “Maar”, waarschuwt de directeur, “de corporaties hebben zichzelf een zware opgave gesteld. Het blijft schipperen.”

Lachende gezichten in Leidsche Rijn bij de oplevering van de eerste sociale-huurwoning. Wethouder Zwart vormt hier het middelpunt van het

feestgedruis. Foto: Oscar Flos

Reageer op dit artikel