nieuws

Slim rekenwerk voor TGV-traject Franse ontwerpers hanteren speciale waarden voor grondgesteldheid

bouwbreed Premium

amsterdam – Geotechnisch onderzoek speelt bij de aanleg van de Franse hogesnelheidslijn een belangrijke rol. Bij ontwerp van viaducten, tunnels door de bergen en ophogingen op het traject van Valance naar Marseille is gebruik gemaakt van een uitgekiende verwerking van pressiometerproeven en van boorgegevens die continu tijdens het boren voor monsters zijn verkregen.

Het traject van Valance naar Marseille moet zorgen voor een goede treinverbinding van het noorden van Frankrijk met de Mediterranee. Het traject heeft een lengte van 250 kilometer. Realisering van de TGV Mediterranee vergt aanleg van veel kunstwerken, waaronder twee viaducten over de Rhone bij Avignon waar drie takken een splitsing voor een westelijke lijn naar Nimes maken. De spoorviaducten komen in de lijn vanuit het noorden naar Marseille en in die van Marseille naar het westen. Ze hebben beide een lengte van ongeveer 1500 meter. De overspanningen voor het viaduct zijn zo’n 100 meter lang, de hoogte van de pijlers varieert van 10 tot 100 meter.

Waar in Nederland de grondgesteldheid wordt afgeleid uit conusproeven, gebruiken de Fransen pressiometerproeven. In een boorgat wordt op een bepaalde diepte zijwaarts druk op de wand gezet. De krachten en verplaatstingen geven daarbij een indicatie van de conditie van de grond op die diepte.

Ondergrens

Het geotechnisch onderzoek voor de viaducten over de Rhone is uitgevoerd door de civieltechnische dienst van de SNCF, de Franse spoorwegmaatschappij. Op de gegevens van de pressiometerproeven zijn statistische rekentechnieken losgelaten. De verschillende lagen zijn daarna niet met de rekenkundig gemiddelde waarden van parameters gekarakteriseerd, maar door een ondergrens voor het gemiddelde die volgt uit de onbetrouwbaarheid van de waarden.

Oneindig

De werkelijke waarde van het gemiddelde zou alleen maar met een oneindig aantal proeven te bepalen zijn. De waarde van een bepaalde grondparameter ligt daarom met een tevoren gestelde betrouwbaarheid van zeg 5 procent tussen twee uitersten. De ongunstigste daarvan is voor het funderingsontwerp gebruikt. Met deze gegevens zijn geotechnische langsprofielen gemaakt die de basis zijn geweest voor het funderingsontwerp. De werkwijze voor de viaducten is bij alle viaducten van de TGV Mediterranee over de Rhone toegepast.

Pas sinds kort is het bij het boren voor het nemen van monsters gebruikelijk bepaalde waarden continu te registreren. Door voortgangssnelheid van de boor, de boorkracht, het koppel van de boormachnine en de drukken van de hydrauliek aandrijvingen continu en digitaal vast te leggen, is het mogelijk de geregistreerde waarden met een computer te verwerken en te correleren aan de sterkte-eigenschappen van de formatie waaruit het monster is genomen. Dit is bij de werken voor de TGV Mediterranee gedaan.

Aangetoond is dat de methode bruikbaar is voor uiteenlopende toepassingen. Zo is die gebruikt bij het het vaststellen van de overgangen van verschillende lagen in tertiaire formaties. Ook bij het vaststellen van een breuklaag in verder gezonde rots is het gebruik van de methode succesvol gebleken.

Reageer op dit artikel