nieuws

Sfb-Groep boekt meer omzet en winst Vervolg van pagina 1

bouwbreed Premium

amsterdam – De Sfb-Groep heeft vorig jaar de omzet met zestien procent zien stijgen. De winst voor belasting steeg met bijna twaalf procent. Dit blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag.

Dat de winstgroei iets achterblijft bij de omzetgroei valt voor een belangrijk deel te verklaren uit de enorme investeringen in automatisering van 94,2 miljoen gulden, die het afgelopen jaar zijn gedaan. Ook het resultaat na belastingen is in 1998 kleiner; zes miljoen gulden. Dit komt omdat in 1997 geen belasting is betaald. “Wij zijn nog in discussie met de fiscus over aftrekbare kosten. De hoogte daarvan dekt volledig de belastingbetalingen in 1997. Waarschijnlijk ook die van vorig jaar, maar die hebben we toch ingeboekt om veilig te zitten”, verklaart bestuursvoorzitter J. Schouten.

Hij verwacht dit jaar een verdere groei, die vooral komt uit de zogenoemde B-poot. Daarin zitten – behalve bedrijfsonderdelen die zich met cao-regelingen bezighouden – ook de marktactiviteiten van het Sfb.

Verbeteren

Nu al komt 48 procent van de omzet uit die B-poot. Schouten verwacht overigens dat ook de A-poot, de sociale verzekeringspoot zal groeien, zeker als de marktwerking daar doorzet. Momenteel worden al besprekingen gevoerd met enkele sectoren.

De bestuursvoorzitter wil daarnaast zijn verkoop en distributie sterk verbeteren. “Wij gaan werken met externe tussenpersonen en hebben een eigen verkooporganisatie opgezet, Sfb-Advies. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor onze bouwklanten. Maar als er buiten de bouw producten kunnen worden afgezet, dan zullen we dat niet verbieden”, stelt Schouten.

Reageer op dit artikel