nieuws

SFB begint met experiment voor reintegratie wao’ers

bouwbreed Premium

hengelo – De uitvoeringsinstelling sociale zekerheid van het SFB, SFB-uosv, begint medio september een proefproject met de reintegratie van arbeidsgehandicapten.

De proef vindt plaats in Midden-Nederland en Overijssel. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar het bestaande wao-bestand.

Het bestand van 15.000 wao’ers in de regio wordt doorgespit op zoek naar arbeidsgehandicapten die nog kunnen werken. Verwacht wordt dat dat er 2300 zijn. Zij worden uitgenodigd voor een gesprek waarin de mogelijkheden voor reintegratie worden besproken. Na een tweede gesprek volgt bemiddeling.

Aanleiding voor de proef is de invoering van de Wet reintegratie arbeidsgehandicapten per 1 juli vorig jaar. Die heeft de regelingen op dit gebied aanzienlijk eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt. Het blijkt echter dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.

Het SFB doet de proef in samenwerking met de sectorraden en Arbeidsvoorziening. Hierdoor is vraag en aanbod gemakkelijker af te stemmen en kan om- of bijscholing simpeler worden geregeld.

Voor de proef heeft het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen extra geld beschikbaar gesteld.

Op pagina 5: Aanmelden van zieke vaak veel te laat.

Reageer op dit artikel