nieuws

Rotterdam beschermt panden wederopbouw

bouwbreed

Rotterdam beschermt panden wederopbouw

rotterdam – B en W van Rotterdam willen 29 beeldbepalende gebouwen uit de wederopbouwperiode (1940-1965) aanwijzen als gemeentelijk monument. Eigenaren van de betreffende panden hebben deze week een brief gekregen waarin ze van de aanwijzing op de hoogte worden gesteld.

Tot de panden, die alle binnen de brandgrenzen van het bombardement van 1940 staan, behoren onder meer De Doelen, de Maastorenflat en het Stationspostkantoor. Voor sloop of verbouw van de panden zal in de toekomst een monumentenvergunning vereist zijn. Rotterdam wil op deze manier iets van haar historische gelaagdheid bewaren. Die is beperkt, niet alleen door de oorlogsschade, maar ook door de voortvarendheid waarmee in het verleden vaak is gesloopt.

De wederopbouwmonumenten, in stijl varierend van modernistisch tot traditioneel, moeten iets vertellen over de nieuwe identiteit die de stad na de oorlog heeft opgebouwd. “In zekere zin hebben we pionierswerk verricht”, stelt wethouder monumentenzorg H. Meijer. “Veel van de stijlvormen uit de typische Rotterdamse wederopbouwarchitectuur hadden niet eens een naam. Zodra je iets beschrijft en het een identiteitsbewijs geeft, wordt het meteen minder bedreigd.”

Gaafheid

De commissie Waardestelling Wederopbouw Rotterdam nam 487 wederopbouwpanden onder de loep. Daarbij is onder meer gekeken naar de gaafheid, de architectonische waarde en zeldzaamheid. Zeven panden staan nog op de nominatie aan het lijstje te worden toegevoegd. Daartoe behoren de Steigerkerk en bioscoop Thalia. Onderzocht wordt of een gebouw in de toekomst bruikbaar is en of het geen stedenbouwkundige ontwikkelingen in de weg staat. Dat laatste maakt behoud van het Centraal Station hoogstwaarschijnlijk onmogelijk. Ook het collectieve behoud van de winkelcomplex de Lijnbaan in de huidige staat acht Meijer op langere termijn niet haalbaar.

De status van gemeentelijk monument legt de eigenaars niet alleen aan banden, maar verschaft hen ook toegang tot subsidies voor restauratie. Het gemeentebestuur heeft de nu aangewezen panden een ‘voorbescherming’ gegeven, in afwachting van een definitief besluit.

Reageer op dit artikel