nieuws

Rooms-rood in Belgie van de kaart geveegd

bouwbreed

De Belgische kiezers hebben de rooms-rode regering van premier Jean-Luc Dehaene zondag naar huis gestuurd. De Belgische premier heeft uit het dramatische verlies zijn clonclusie getrokken: hij vertrekt als voorman van zijn partij. De Vlaamse sloopminister

Steven Stevaert deelde niet in de malaise. De kiezers uit zijn thuisbasis Hasselt zijn hem trouw gebleven.

Dehaene’s Christelijke Volkspartij en coalitiegenoot Louis Tobback (Vlaamse socialisten) en ook hun tegenhangers in Wallonie maakten een ongekende vrije val. Door diverse corruptieschandalen geplaagd, was de stembusuitslag voor de regeringspartijen al een dubbeltje op zijn kant geworden. Toen ook nog eens het dioxinekippenschandaal door de verkiezingsstrijd liep, was dat de druppel die de emmer deed overlopen.

De bevolking was deze coalitie van regelaars en onbekwame politici duidelijk spuugzat geworden. Een leger proteststemmers, groter dan ooit, verdeelde de stemmen over de oppositiepartijen en gaf vooral de Groenen in beide landsdelen en extreem-rechts (Vlaams Blok) in Vlaanderen zijn stem.

Een blauwe vloedgolf bleef uit, maar de lichte winst van de liberale VLD in Vlaanderen en haar zusterpartij (PRL) in Wallonie en Brussel was genoeg om de grootste politieke formatie van het land te worden en een leidende rol te spelen bij de kabinetsformatie.

Troost

Toch is er een troost voor de Vlaamse socialisten. De Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, Steve Stevaert (partijgenoot van Tobback), deelde niet mee in de malaise van de Vlaamse socialisten.

Integendeel, de kiezers in Belgisch-Limburg en zijn thuisbasis, provinciehoofdstad Hasselt, zijn Stevaert trouw gebleven. Zij hebben hem ontegensprekelijk bedankt voor het gratis busvervoer in Hasselt en meer in het algemeen voor zijn rechtlijnige en praktische politieke aanpak.

Aan de door hem op gang gebrachte afbraak van illegale huizen, sportcomplexen en weekendverblijven heeft zijn plaatselijke achterban zich kennelijk minder gestoord.

De kiezers van Stevaert in Belgisch-Limburg zijn niet de zakenlui of intellectuelen. Zijn kiezers haalt Stevaert in de rangen van de al dan niet ongeschoolde arbeiders. Het is – wat Belgie wordt genoemd – de ‘kleine man’ die op Stevaert heeft gestemd: de doorsnee bezoeker die in het Hasseltse ‘Volkshuis’ na gedane arbeid of na ophalen van zijn werkloosheidsuitkering een pint komt drinken en daar zijn boegbeeld Stevaert aantreft. Het zijn de eenvoudige kiezers die het prachtig vinden dat Stevaert een slooppolitiek voert waarbij ook de ‘dikke vissen’ worden aangepakt.

Nu de Belgische kiezers het politieke landschap finaal door elkaar hebben geschud, is het lang niet zeker dat de socialisten in de Vlaamse en nationale regering terugkeren. De liberalen geven mogelijk toch de voorkeur aan zowel een nationale als Vlaamse regering met de Christelijke Volkspartij en een van de kleinere oppositiepartijen, zoals de Volksunie en minder de Groenen. In dat geval keert Stevaert niet meer terug.

De liberalen hebben in de verkiezingsstrijd al beloofd de scherpe kanten van het sloopbeleid af te vijlen. “Geen wetteloosheid, maar ook geen heksenjacht meer op illegale bouwwerken”, luidde de boodschap. Mogelijk komt er een soort legalisering, waarbij de overtreders wel een boete moeten betalen, tenzij ze het echt bond hebben gemaakt en de sloper alsnog wordt langs gestuurd!

Premier Dehaene, die bekend heeft gemaakt zich terug te trekken als voorman van zijn partij, wil wel zijn zetel innemer in de Belgische senaat. Ondanks de dioxinecrisis is Dehaene nog steeds een van de populairste politici in Belgie. Als senator kreeg hij het grootste aantal voorkeurstemmen: 304.486.

Dehaene stapt op als voorman van zijn partij

De Belgische premier Dehaene heeft een zware conclusie getrokken uit de verkiezingsuitslag. Hij had het de afgelopen tijd al niet gemakkelijk. De dioxinecrisis rustte zwaar op zijn schouders.

Reageer op dit artikel