nieuws

Rijksarchief Flevoland digitaliseert aanleg polders

bouwbreed

lelystad – De geschiedenis van het ontstaan van de IJsselmeerpolders is nu op de computer te zien. De vaak prachtige foto’s van dijkwerkers, wegenbouwers en het groot-landbouwbedrijf dat het land in cultuur bracht, zijn gedigitaliseerd door het Rijksarchief Flevoland.

Het Rijksarchief heeft 52.000 foto’s over de wording van IJsselmeer en IJsselmeerpolders gescand. Het gaat om de archieven van de voormalige Dienst Zuiderzeewerken (ZZW) en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Vanaf de oprichting van de ZZW in 1916 zijn foto’s genomen en door de beide diensten goed bewaard. Om de foto’s voor iedereen beschikbaar te houden, zonder dat ze beschadigen, besloot Rijksarchief Flevoland drie jaar geleden de collectie te scannen en in de computer te zetten.

Ook moet de computer het gemakkelijker maken de juiste beelden te zoeken. Daarvoor ontwikkelde het archief zelf een computerprogramma waarmee willekeurig en op basis van trefwoorden kan worden gezocht. Voorlopig is het systeem alleen beschikbaar in de studiezaal van het Rijksarchief, wellicht worden ook elders computers aangesloten. Misschien is het systeem in de toekomst ook via Internet te benaderen. De bedoeling is dat ook 26.000 dia’s, 5000 tekeningen, geluidsbanden, officiele stukken en krantenknipsel in hetzelfde systeem worden opgenomen.

Het bijzondere aan het eigen computerprogramma is dat dan gecombineerd, in de verschillende bronnen tegelijkertijd, kan worden gezocht. Als iemand meer wil weten over de aanleg van spoorwegen in Flevoland, krijgt hij niet alleen de foto’s, maar ook tekeningen en krantenknipsels te zien.

De studiezaal van het Rijksarchief, waar het digitale archief is te raadplegen. Foto: Persbureau Noordoost/Peter Wouda

Reageer op dit artikel