nieuws

Rijk stopt drie miljard in infrastructuur

bouwbreed

den haag – Het Rijk stopt de komende jaren bijna drie miljard gulden in de economische infrastructuur. Demissionair staatssecretaris Ybema van Economische Zaken ziet in de ontwikkeling van corridors een oplossing voor de duizenden hectaren bedrijventerrein die extra nodig zijn.

Het kabinet heeft de Brabantse stedenrij aangewezen als eerste experiment met een corridor. Het zogenoemde project Incodelta wordt momenteel onder leiding van burgemeester Stekelenburg van Tilburg uitgewerkt.

Nog voor de zomer is het model klaar om te wonen, werken en recreeren langs de A58. De uitkomst van dit experiment staat model voor alle andere corridors, benadrukte Ybema. De staatssecretaris presenteerde gisteren de nota Ruimtelijk Economisch Beleid. Afgelopen vrijdag is de nota goedgekeurd in het kabinet.

Stimulering

De komende zes jaar trekt het Rijk bijna drie miljard uit om de economische hoofdstructuur te verbeteren. Het Noorden krijgt tot 2006 1,2 miljard gulden en tot 2010 ontvangen de 25 grote steden een bedrag van 1,1 miljard gulden. Bovendien wordt 340 miljoen gulden uitgetrokken voor de ontwikkeling van toerisme en 200 miljoen gulden voor stimulering van bedrijventerreinen.

Het kabinet wil via stimulerende maatregelen uit de nota de omvang van de bedrijventerreinen op peil houden. Zonder maatregelen zal er in 2010 een tekort zijn van 3000 hectare aan bedrijfsterreinen, “een grondoppervlak ter grootte van Schiermonnikoog”, zo illustreerde Ybema.

De staatssecretaris gaat bij de actualisering van de Vinex-afspraken volgend jaar, nieuwe afspraken met steden maken over bedrijfslocaties. Hij verwacht dat gemeenten graag bedrijventerreinen willen ontwikkelen en tevens bereid zijn oude terreinen op te knappen.

Lintbebouwing

Bovendien denkt Ybema met de ontwikkeling van corridors een groot deel te kunnen wegwerken van de tekorten die kunnen worden verwacht. Economische Zaken onderscheidt in de nota minimaal vijf corridors: A4/A16 van de Randstad naar Antwerpen; A2 van Amsterdam via Utrecht naar Maastricht; A1 van Amsterdam naar Twente; A12/A15 van de Randstad via het Kan-gebied naar Duitsland en A58 via de Brabantse stedenrij naar het Ruhrgebied.

Daarbij tekent Ybema aan dat de nu gesignaleerde lintbebouwing niet per se overeenkomen met de corridors die in de toekomst worden uitgewerkt.

De ontwikkeling van corridors langs vervoersassen is volgens de bewindsman bedoeld om de toenemende druk op het platteland te kanaliseren. “Je ziet nu vooral in de Randstad en in Brabant lintbebouwing langs de vervoersassen. Dat is niet de bedoeling van corridorontwikkeling. Die moeten gevarieerd worden.”

Grondgebruik in Nederland in procenten

landbouw 70

natuur en recreatie 15,7

wonen6,4

infrastructuur 3,9

bedrijventerreinen 2,6

bron: Nota Ruimtelijk Economisch Beleid

Reageer op dit artikel