nieuws

Rijk presenteert zich als grondmakelaar Minister Zalm van Financien: “Geld is het platvloerse motief”

bouwbreed

den haag – Het Rijk wil speculanten en ontwikkelaars een stap voor zijn door kavels in een eerder stadium aan te kopen. Door actief in grond te gaan handelen hoopt minister Zalm van Financien veel geld uit sparen.

Nu lopen de rekeningen voor grondprijzen hoog op door de afwachtende houding van de overheid. De bewindsman kondigde de nieuwe grondpolitiek aan in een algemeen overleg met de Tweede Kamer over publiek private samenwerking. Verscheidene Kamerleden herinnerden de minister aan de val van een compleet kabinet over dit onderwerp. Daarop pareerde Zalm: “Ik verzeker u dat platvloerse motieven ten grondslag liggen aan de keus de grondpolitiek weer op de agenda te zetten en geen romantische, zoals de hang naar tijden van weleer.”

Assertief

Het Rijk wil niet meer langs de zijlijn staan om daarna te constateren dat anderen de grond hebben opgekocht. Assertief is het woord dat de minister van Financien gebruikt om het nieuwe beleid aan te duiden.

Zalm neemt risico’s die bij een actiever beleid horen op de koop toe. “Wanneer je in een veel eerder stadium grond koopt, zal blijken dat die niet altijd nodig is. Als het goed is heb je dan ook niet al te veel voor die grond betaalt en zal verkoop weinig of geen verlies opleveren.”

De minister wil de verantwoordelijkheid leggen bij de Dienst Domeinen, die nu ook al de gronden van de overheid beheert. Hij verwacht dat zijn nieuwe aanpak vruchten afwerpt voor projecten na 2010. Het Rijk kan in de visie van Zalm veel geld uitsparen door niet meer af te wachten.

De waardevermeerdering die ontstaat door agrarische grond een bouwbestemming te geven, is aanzienlijk. “Dat geld kan de overheid goed gebruiken om het betreffende project te financieren. Tegen de tijd dat een project of trace volstrekt zeker is, weet iedereen dat. Ontwikkelaars hebben daar zelfs een speciale neus voor.”

De grondprijzen stijgen de laatste jaren razendsnel. Dat betekent dat steeds hogere bedragen zijn gemoeid bij de koop van grond voor het realiseren van bijvoorbeeld infrastructuur. Veel kavels voor grote projecten als de hsl en Betuwelijn waren tijdens de planfase van de overheid in handen gevallen van speculanten en ontwikkelaars.

Actiever

De procedures en aankopen hebben het Rijk veel tijd en geld gekost. Dat heeft het kabinet blijkbaar aan het denken gezet.

Want ook minister Pronk van VROM buigt zich al een paar maanden over de grondproblematiek. Hij kondigde een paar maanden geleden eveneens een actiever beleid van de overheid aan en vindt dat momenteel veel te veel geld verdwijnt in andere zakken dan die van het Rijk.

De verwachting is dat de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening meer duidelijkheid geeft over de concrete maatregelen die hij in gedachten heeft. Zalm onderstreepte dat zijn plannen minder ver strekken dan die van VROM. “Ik heb mezelf een bescheiden rol toebedacht en wil alleen iets actiever zijn dan in het verleden. Met als doel geld te besparen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels