nieuws

Rechte hoek zeldzaam in monument

bouwbreed Premium

amsterdam – Een rechte hoek komt hoogst zelden voor in twee panden die aannemer VIOS in Amsterdam restaureert. De panden staan op de hoek van de Leidsegracht en de Raamdwarsstraat en stammen uit de zeventiende eeuw. Een van deze panden rustte niet meer op de eigen fundering, maar hing aan een belendend gebouw.

De twee woningen op de locatie Leidsegracht/Raamdwarsstraat worden in authentieke staat gebracht. Het werk bestaan uit het aanpassen van de fundering en de herbouw van skelet en gevel, inclusief de oorspronkelijke muurankers. De vernieuwde sporenkap biedt plaats aan acht zwaluwpannen. De gemeente wil zo de terugkeer van deze vogels bevorderen.

De gevels krijgen ook hun oorspronkelijke vlucht van vijftien centimeter terug. Deze wijze van restauratie doet meer recht aan een monument dan wanneer gevels strak haaks terugkomen. De oorspronkelijke bebouwing kende vrijwel geen rechte hoeken.

Het werk vertegenwoordigt een waarde van 1,2 miljoen gulden en gebeurt in opdracht van Stadsherstel in samenwerking met Monumentenzorg.

Puzzel

Aan de Amsterdamse Passeerderstraat realiseert VIOS vijftien appartementen, twee bedrijfsruimten en vier ateliers. De oplevering is vanaf eind september. Het project bestaat uit nieuwbouw, waarin een monumentale gevel terugkomt. Deze gevel is eerder als een puzzel uit elkaar gehaald en genummerd in een container opgeslagen. Het bouwsysteem bestaat uit een kalkzandstenen draagconstructie met breedplaatvloeren en in het werk gestorte betonnen balk- en lateiconstructies. De gevel bestaat uit schoonmetselwerk, kozijnen uit verduurzaamd vuren en voorgefabriceerde betonelementen.

In de Amsterdamse Bethanienstraat brengt VIOS drie monumentale woningen terug in oude staat. Die bieden plaats aan appartementen van elk gemiddeld 70 vierkante meter. Uit dit blokje was inmiddels een woning verdwenen. De resterende twee verkeerden in vervallen staat. Van de bestaande bebouwing staat niet veel meer overeind dan de ingepakte voorgevels.

De achtergevels verkeren niet meer in originele staat. In de jaren twintig ondergingen die al enkele aanpassingen. Desondanks worden ze weer in de authentieke staat terug gebracht.

Fundering

Ook aan de Bethanienstraat ontstonden problemen met de fundering. Een van de belendende gebouwen hangt aan een van de te restaureren panden.

Het ‘extra gewicht’ is meegenomen in de fundering van het naastgelegen monument. Onder dit pand ligt een vloer van 40 centimeter dik, waarin per kubieke meter beton 140 kilo wapening is verwerkt. De vloer hangt aan trekpalen. De aannemer gebruikte daarvoor trillingvrije grondverdringende palen.

Reageer op dit artikel