nieuws

Principeakkoord over financiering Amsterdamse Noord-Zuidlijn

bouwbreed Premium

amsterdam – De gemeente Amsterdam en minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat zijn het in grote lijnen eens over de financiering van de zogeheten Noord-Zuidlijn.

De minister is bereid 2,05 miljard gulden in de metrolijn te steken. Voorwaarde is dat de gemeente opdraait voor de financiele risico’s en kostenoverschrijdingen die met de aanleg gepaard gaan.

In het financieringsvoorstel zijn twee projecten samengevoegd. Het gaat om de metrolijn die dwars door de stad loopt en Amsterdam-Noord met Zuid moet verbinden en om de herinrichting van het plein bij Centraal Station.

Het is voor het eerst dat de minister op een dergelijke manier financiele risico’s teruglegt bij een gemeente. Het college van burgemeester en wethouders wil nog wel nader overleg over die risico’s. Oorspronkelijk wilde de hoofdstad voor vijf procent van de risico’s opdraaien, zoals gebruikelijk is bij dit soort projecten.

Ook over het rendement van het openbaar vervoer wordt nog gesproken. De minister wilde hier harde afspraken over maken. Amsterdam wilde oorspronkelijk wel een inspanningsverplichting op zich nemen, maar zich niet laten vastleggen op percentages.

Als dit is geregeld, gaat het voorstel naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de minister nog voor het zomerreces een beschikking afgeeft.

Reageer op dit artikel