nieuws

Ondergronds bouwen roept Kamervragen op

bouwbreed

den haag – Tweede-Kamerlid Ravestein heeft de minister van VROM vragen gesteld over het bouwen onder de grond.

De vragen volgen na het bericht ‘Pleidooi voor wettelijke regeling ondergrondse infrastructuur’ op 22 juni in Cobouw. In het artikel wordt verslag gedaan van het promotieonderzoek van M. Roggekamp van de Universiteit in Leiden. Ravestein wil onder meer de reactie van minister Pronk vernemen op de uitspraak dat verschillende ministeries – VROM, V en W en EZ – een soort competentiestrijd voeren over de ondergrondse infrastructuur.

Bovendien wil hij weten wanneer de minister de (bij motie-Ravestein cs. gevraagde) nota over ondergronds bouwen en het bijbehorende planologisch en juridisch instrumentarium naar de Tweede Kamer stuurt.

Reageer op dit artikel