nieuws

Medische Faculteit Rotterdam (1965-1972) van OD 205 (Jacques Choisy, Arie Hagoort)

bouwbreed Premium

Al meer dan dertig jaar wordt de skyline van Rotterdam gedomineerd door de schitterend witte hoogbouw van de Medische Faculteit. Met 117 meter was het lange tijd het hoogste gebouw van Nederland. Dat record is inmiddels gebroken, maar als toonbeeld van bouwtechnische en architectonische kwaliteit staat de toren nog steeds op eenzame hoogte.

Het Delftse architectenbureau OD 205, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, is een voortzetting van het bureau van S.J. van Embden. In de jaren zestig was Van Embden onder meer stedenbouwkundig supervisor bij de ontwikkeling van nieuwbouw voor de Technische Hogescholen van Eindhoven en Twente (de laatste samen met W. van Tijen). Het rond die tijd verjongde team van het bureau ontwerpt een groot deel van de gebouwen binnen deze complexen. Het glazen hoofdgebouw, het auditorium en het rekencentrum in Eindhoven, het gebouw voor elektrotechniek in Twente en de werktuigbouwhallen op beide complexen worden gekenmerkt door expressieve monumentaliteit, robuuste draagconstructies en een technisch geavanceerde, modulaire invulling van staal en glas. In bepaald opzicht kan het bureau worden gezien als de voorloper van High Tech in Nederland.

Niet bekend

In de jaren negentig is dit complex uitgebreid met het Sophia Kinderziekenhuis, eveneens door OD 205. De Medische Faculteit komt tot stand onder leiding van Jacques Choisy (1928). Arie

Hagoort (1920) is verantwoordelijk voor het masterplan en de architectonische uitwerking. Voor de productietechniek van de aluminium gevelpanelen is de Franse productontwerper Jean Prouve bij het project betrokken.

Opvallend is de uitgewogen compositie van de gevels van de toren. De verticale driedeling door de afwijkende installatieverdiepingen en de insnoering op de kopgevels, de verhouding tussen de verticale lijnen van de als ‘lisenen’ uit de gevel plooiende draagstructuur en de horizontale raamindeling, zowel als de verfijnde lijnstructuur van de individuele gevelpanelen: op elke schaal is de compositie perfect in balans.

Reageer op dit artikel