nieuws

Lik-op-stuk beleid in bouw valt goed

bouwbreed

den haag – De werknemersorganisaties in de bouw kunnen zich vinden in de maatregelen, die staatssecretaris Hoogervorst heeft genomen om de veiligheid op bouwplaatsen te bevorderen. Zij zijn zeer te spreken over het lik-op-stuk-beleid, dat de Arbeidsinspectie vanaf 1 november gaat voeren.

De boetes die dan op onveilig werken staan, spreken de bouwbonden aan. Werkgevers in de bouw reageren wat genuanceerder.

Hoogervorst kondigde in een interview met deze krant aan dat de Arbeidsinspectie niet langer zal volstaan met het in processen-verbaal vastleggen van onveilige situaties op bouwplaatsen. In plaats daarvan zal een lik-op-stuk-beleid worden gevoerd, dat voor werkgevers bij ernstige overtredingen boetes tot maximaal 25.000 gulden kan opleveren. Werknemers, die in de fout gaan, moeten rekening houden met boetes van enkele honderden guldens.

“Hartstikke goed”, luidt het enthousiaste commentaar van de bouwbond FNV. “Als er een puur onveilige situatie is ontstaan, blijkt het wachten op een zitting van de rechtbank maanden na een proces-verbaal niet zo effectief”, stelt FNV-vakbondsman Van Haaster.

Boete

Voor hem is wel nieuw dat ook werknemers een boete tegemoet kunnen zien, als ze onveilig bezig zijn.

“Als werkgevers er alles aan hebben gedaan om veilig en gezond te kunnen werken, vind ik zo’n boete op zijn plaats als een werknemer zichzelf en collega’s door zijn handelen in gevaar brengt”.

De bouwbond CNV kan zich in een dergelijk commentaar wel vinden. “We zijn niet tegen een eigen verantwoordelijkheid voor werknemers. Als ze goed op de hoogte zijn gebracht van wat er van hen wordt verwacht, zijn wij niet tegen sancties”, zegt J. Slok.

Stimulans

Werkgevers in de bouw, verenigd in het AVBB, laten weten goede arbo en veiligheid op de bouwplaats van groot belang te vinden. Ook staatssecretaris Hoogervorst stuurt daarop aan, onder andere door middel van het sneller opleggen van boetes na overtreding van de Arbowet. “Mits daarbij de vereiste zorgvuldigheid – zoals die tot 1 november dit jaar onder de huidige wetgeving geldt – in acht wordt genomen, kan ook langs die weg een extra stimulans worden gerealiseerd”, menen de werkgevers. Bij de laatste bouw-cao zijn ook al afspraken gemaakt over het sluiten van drie arbo-convenanten.

Directeur L. Akkers van de stichting Arbouw kijkt niet zo op van de maatregelen. “Het lik-op-stuk-beleid was al aangekondigd. En ook de hoogte van de boetes. Maar of die al bij alle bouwbedrijven zijn doorgedrongen, weet ik niet”.

Hij zegt zich wel in dit beleid te kunnen vinden. “Met iemand die in overtreding is, wordt ter plekke afgerekend. De slechte bedrijven haal je er op deze wijze uit. Als je gewoon goed werk levert, hoef je niet bang te zijn”.

Ook voor hem is het nieuw dat werknemers eveneens boetes tegemoet kunnen zien bij onveilig of onnadenkend werken.

‘Werkgevers dringen aan op zorgvuldigheid’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels