nieuws

Huizen in wijk Molenberg zijn tot op de draad versleten

bouwbreed Premium

heerlen – De Heerlense woonwijk Molenberg ondergaat de komende jaren een complete metamorfose. Tussen 2000 en 2010 gaat de wijk helemaal op de schop. Van de veertienhonderd, in het bijzonder goedkope huurwoningen, die de Stichting Wonen Zuid hier bezit, zijn er duizend bijna of tot op de draad versleten.

Zeshonderd woningen blijken rijp voor de sloop en vierhonderd zijn toe aan een grootschalige renovatiebeurt. Tweehonderd huizen kunnen blijven zoals ze zijn; de resterende worden verkocht aan huurders.

“Het is een gigantische klus. Een intensief traject dat we samen met de huurders willen klaren”, geeft rayonmanager Peter Uiterwijk van Wonen Zuid als toelichting. Hij analyseert in vogelvlucht het huidige Molenberg: “Er loopt een negatieve spiraal door de wijk, niet allen op fysiek maar ook op sociaal en economisch gebied. Molenberg kampt met een slecht imago”.

Arbeiderswoningen

De bestaande woningbouw is volgens zijn zeggen eenzijdig en dateert uit de jaren twintig. De woonwijk kent een aanvulling van typische arbeiderswoningen, die in de jaren vijftig zijn gebouwd. In 1975 bleek een grootscheeps renovatie noodzakelijk.

Na vijfentwintig jaar zijn ook deze gerenoveerde woningen weer op hun retour.

De aantallen die Uiterwijk noemt, hij benadrukt dit met klem, zijn richtcijfers. “Gerelateerd aan het woningvolume dat Wonen Zuid denkt over tien jaar nodig te hebben. Voor de sloop van zeshonderd huizen komen vijfhonderd nieuwe woningen in de plaats. De gemeente Heerlen hanteert de richtcijfers, opgesteld door Wonen Zuid, voor het reserveren van subsidies in het kader van het Grote Steden Beleid.”

Toekomst

Over de toekomstige invulling van de vervangende nieuwbouw zijn volgens hem nog geen definitieve plannen uitgewerkt. Zeker is dat de woningbouw gevarieerder en van betere kwaliteit wordt.

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met de bestaande betere woningbouw in de aanpalende wijk Vossenkuil.

Wonen Zuid heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de huurdersvereniging over de plannen Molenberg. Ze zijn volgens de rayonmanager positief ontvangen. In oktober worden de bewoners ingelicht.

Reageer op dit artikel