nieuws

Honderden miljoenen schade door Ruimte voor Rivieren

bouwbreed Premium

arnhem – Uitvoering van het plan Ruimte voor Rivieren kost de ongeveer vijfhonderd bedrijven langs Waal, Nederrijn en IJssel meer dan 717 miljoen gulden. Bij volledige uitvoering van het plan zakken grond en gebouwen dramatisch in waarde.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Economische Zaken, de provincies Gelderland en Overijssel en de betrokken Kamers van Koophandel. Hoewel het plan nog vrij onbekend is, hebben bedrijven langs de rivieren nu al voor 66 miljoen gulden aan investeringsplannen in de ijskast gezet. Het totaal aan gemiste investeringen kan oplopen tot 160 miljoen gulden.

Ruimte voor Rivieren wil een einde maken aan de bebouwing in de uiterwaarden van de grote rivieren. Het plan betekent voor een groot aantal bedrijven gedwongen verhuizing ofwel een uitbreidingsverbod. De bedrijven bieden op dit moment 6000 volledige en 3000 gedeeltelijke arbeidsplaatsen. Die werkgelegenheid komt voor een flink deel op de tocht te staan, als Ruimte voor Rivieren niet meer rekening houdt met de economische effecten van het gekozen beleid. Volgens de onderzoekers zien Rijk en provincie de uiterwaarden niet als vestigingsplaats voor bedrijven. Maar bijvoorbeeld 55 procent van de landelijke baksteenproductie is afkomstig uit de uiterwaarden. De onderzoekers bevelen aan een compensatieregeling te ontwerpen voor bedrijven in de uiterwaarden.

Reageer op dit artikel