nieuws

Herstructurering woningen dure klus door nieuw beleid

bouwbreed

vlissingen – Het nieuwe woningbouwbeleid – minder nieuwbouw, meer herstructurering van de bestaande voorraad – vraagt om ingrijpender aanpassingen dan een aantal bouwkundige ingrepen. Dat is de mening van J.F. van Kerckhoven, voorzitter van het gewest Zeeland van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid.

Op de ledenvergadering in Vlissingen gaf hij aan dat er de komende jaren niet meer dan jaarlijks duizend woningen aan de voorraad behoeven te worden toegevoegd. Hij baseert zijn mening op de geringere bevolkingsgroei.

Tegenover een bijna halvering van het nieuwbouwprogramma voor Zeeland, staat echter de wens van Rijk en provincie, de bestaande voorraad sterk te verbeteren en herstructureren (renoveren, aanpassen, slopen en herbouwen).

De provincie constateerde dat dit proces maar moeizaam op gang komt. Maar dat is volgens Van Kerkckhoven geen wonder. “Als alleen de bouwondernemingen daarvoor moeten zorgen, wordt van hen een waar toverkunstje gevraagd”, zo meent hij. Het bouwen op inbreidingslocaties leidt tot hogere meerkosten, van gemiddeld 35 procent.

Oorzaken die tot die meerkosten leiden zijn onder andere:

ù langdurige planvoorbereiding en bodemsanering;

ù complex bouwproces vanwege ligging, vorm en aard van de locatie;

ù meerverdiepingsbouw in plaats van laagbouw;

ù extra stedenbouwkundige en/of architectonische randvoorwaarden;

ù project en seriegrootte, die geen schaalvoordelen opleveren.

Ambitie

Bouwondernemers hebben de ambitie de knelpunten op de woningmarkt te helpen oplossen. Maar omdat het hier een gezamenlijk probleem betreft, zullen ook andere betrokken partijen bereid moeten zijn oplossingen aan te dragen.

Reageer op dit artikel