nieuws

Hans Ouwerkerk

bouwbreed

Hoe staat de bouwsector er in de regio voor? Wat zijn de kansen, maar ook de bedreigingen? En wat wordt er van mijn bedrijf anno 1999 verwacht? Het zijn vooral dit soort vragen die Cobouw in deze regionale bijlage wil beantwoorden.

Vandaag bijten de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg het spits af in deze bijlage over de regio Zuid.

In de loop van dit jaar wordt het grootste deel van de overige provincies door de redactie van deze krant onder de loep genomen. Het is de bedoeling dat de regionale bijlagen een jaarlijks terugkerend fenomeen worden.

Zo krijgt u als abonnee inzicht in de lokale markten en worden de actuele omstandigheden van uw bedrijfstak geschetst.

Verschillen

Dat de zuidelijke provincies nu als eersten aan bod komen, berust niet geheel op toeval. Het gaat hier namelijk om drie voor de bouwsector uiterst boeiende provincies. Want hoewel de drie graag gezamenlijk richting de rijksoverheid optrekken, verschillen ze onderling nogal van elkaar.

Neem nu alleen al de cijfers over de afgegeven bouwvergunningen in 1998. Daaruit blijkt dat de zuidelijke regio goed is voor een kwart van alle afgegeven vergunningen.

Uitgesplitst naar de drie provincies ontstaat een heel ander beeld. Noord-Brabant is dan met 15.168 bouwvergunningen de grootste groeier en Zeeland met ‘slechts’ 2141 de kleinste. Limburg neemt hierbij met 4334 de middenpositie in.

Recreatie

En zo nemen alle drie de provincies hun specifieke plaats in. Zo werkt Zeeland bijvoorbeeld aan het imago van zeeprovincie. Dat betekent in de praktijk veel aandacht voor de bouw van recreatiewoningen. Verstedelijking heeft plaats in zogenoemde ontwikkelingszones bij Middelburg/Vlissingen, Goes en Terneuzen. Bouwen in de kleine kernen wordt zoveel mogelijk tegengegaan.

Na de Deltawerken hebben de Zeeuwen weer een aansprekend project binnen hun grenzen: de geboorde tunnel onder de Westerschelde. Het is vooral dit infraproject dat Zeeland op de ‘bouwkaart’ houdt.

In Brabant breekt het zwaar vertegenwoordigde midden- en kleinbedrijf zich het hoofd over de vraag hoe weerstand moet worden geboden aan de landelijk opererende bouwbedrijven. De ‘grote jongens’ hebben de grondposities, lang voor de Vinex-contracten werden gesloten, ingenomen en drukken de lokale vakbroeders van de markt. Clustering van kleine bedrijven om zo gezamenlijk in te schrijven op een werk lijkt de oplossing.

Ondanks dergelijke initiatieven zijn de vooruitzichten voor dit jaar niet best. Economische onderzoeken laten zien dat ook de Brabantse bedrijven weinig vertrouwen hebben in de toekomst.

Hun collega’s in Limburg hebben dat vertrouwen ook niet, maar meer om een andere reden. Sinds Maastricht in de media is afgeschilderd als het Palermo van Nederland is het aanbestedingsbeleid drastisch op de helling gegaan.

Alleen nog maar openbaar aanbesteden luidt het devies en dat steekt de bouwbedrijven. Zij hebben het gevoel door provincie en gemeenten te worden uitgeknepen. En dat heeft, zo benadrukken de aannemers, gevolgen voor de bedrijfsvoering op de langere termijn.

Reageer op dit artikel