nieuws

Haaglanden stelt woningbouw bij

bouwbreed Premium

den haag – Het stadsgewest Haaglanden gaat het woningbouwprogramma bijstellen. Uit onderzoek blijkt dat er de komende jaren 20.000 huizen meer op de markt komen dan is afgesproken.

Door vooral de binnenstedelijke productie vooruit te schuiven wordt dit aantal tot 10.000 woningen teruggebracht. Dit aantal wil Haaglanden inzetten om de hogere inkomensgroepen voor de regio te behouden.

Het onderzoeksbureau OTB van professor Priemus heeft de woningbouwprogramma’s doorgelicht en concludeert dat er op alle fronten te veel wordt gebouwd. In de Vinex-convenanten zijn afspraken gemaakt over de bouw van 42.500 woningen. Worden alle huidige plannen van de zestien gemeenten bij elkaar opgeteld, dan beloopt het totaal 73.000 huizen.

Compensatie

De binnenstedelijke locaties spannen hierbij de kroon met meer dan 30.000 woningen. Weliswaar worden 10.777 huizen ter compensatie voor sloop bestemd, maar er is sprake van een overschrijding met 12.439 huizen.

Het stadsgewest pleit er dan ook voor om de uitvoering van deze plannen voor een deel te verschuiven tot na 2005.

Uit het opgestelde woningbouwscenario blijkt nog eens dat Haaglanden er de afgelopen tien jaar onvoldoende in is geslaagd de hogere inkomensgroepen aan zich te binden. Een groot deel van deze groep is naar elders vertrokken met als gevolg een negatief effect op de regionale inkomensontwikkeling. “De belangrijkste oorzaak van het vertrek van de hogere inkomensgroepen zijn de knelpunten op de woningmarkt”, benadrukt het stadsgewest in een toelichting op het woningbouwscenario. In de visie van het stadsgewest kan de ruimte die nu door de extra capaciteit ontstaat, worden aangewend om iets van het terrein terug te winnen.

Reageer op dit artikel