nieuws

Gelderland wil meer boerderijen splitsen

bouwbreed

arnhem – Gedeputeerde Staten van Gelderland willen het gemakkelijker maken om boerderijen in het buitengebied op te splitsen in woningen. GS hoopt met deze maatregel de leefbaarheid op het platteland te garanderen. Nu nog gaan woningen in het buitengebied die door splitsing vrijkomen ten koste van de planologische ruimte die een gemeente heeft toebedeeld gekregen. Dat houdt in dat voor elke woning die wordt gesplitst, er in die gemeente een minder mag worden bijgebouwd. Met het besluit van GS komt daaraan een einde.

Met name plattelandsgemeenten hebben bij de provincie aangedrongen op deze maatregel omdat zij vrezen voor de leefbaarheid in het buitengebied. Steeds vaker worden boerderijen voor woondoeleinden gebruikt en die tendens zal met de herstructurering van de varkenshouderij alleen maar sterker worden.

Reageer op dit artikel