nieuws

Garantie-instituut ziet aantal geschillen over kwaliteit huizen stijgen

bouwbreed

rotterdam – “Het gaat goed in de bouw. Maar wij constateren ook dat wij allen ons enige zorgen maken over de opleveringskwaliteit.” Drs. J.J.A. Scholten, directeur van het Garantie Instituut Woningbouw in Rotterdam, zei dit bij de presentatie van nieuwe Garantie- en Waarborgregelingen.

Deze regelingen worden per 1 juli van kracht. Het wordt volgens Scholten steeds moeilijker om op de gespannen arbeidsmarkt aan voldoende vakbekwame medewerkers te komen. Dat gegeven in combinatie met de alsmaar kritischer wordende en meer invloed vragende koper is er naar de mening van Scholten de oorzaak van dat de kans op geschillen bij de oplevering van woningen toeneemt.

De aangepaste Garantie- en Waarborgregelingen, waarmee meer zaken van het GIW worden gedelegeerd aan de aangesloten garantie-organisaties, bieden die koper extra zekerheid door de mogelijkheid arbitrage bij het GIW aan te vragen. Dat kan het geval zijn als de koper ontevreden is over de uitvoering van de waarborgregelingen, aldus Scholten.

Het GIW zal zich nog meer dan in het verleden gaan concentreren op regelgeving en gaan optreden als vangnet bij het oplossen van geschillen. Via minnelijk overleg zal worden gepoogd gerechtelijke procedures te voorkomen, aldus Scholten.

Reageer op dit artikel