nieuws

Frankrijk ontfermt zich over kleine bouwbedrijven

bouwbreed Premium

parijs – Een ingrijpende hervorming van de wet op de openbare aanbestedingen moet de Franse midden- en kleine bouwbedrijven, de zogeheten PME’s een grotere toegankelijkheid bieden tot de overheidsopdrachten.

Minister Strauss-Kahn van Financien, instigator van de hervorming, wil de de ommezwaai nog voor het eind van het jaar rond hebben.

Franse PME’s worden door hun beperkte activiteit en personeelsbestand veelal benadeeld als het gaat om het binnenhalen van overheidsopdracht. Grote bouwbedrijven zijn hiervoor beter georganiseerd en geinformeerd.

Strauss-Kahn: “De wetshervorming is moeilijk omdat wij geen definitie kunnen geven van het midden- of klein bouwbedrijf, zonder risico op discriminatie. Een speciale maatregel voor deze sector mag niet leiden tot het verstoren van de concurrentie. Dat zou een bron van juridische onzekerheid worden voor alle acteurs van de overheidsinkoop.”‘

Strauss-Kahn wil het probleem omzeilen door PME’s een marktaandeel toe te kennen. Ook denkt hij aan inschrijvingen van cooperaties van PME’s, die groot genoeg zijn om overheidsopdrachten te kunnen uitvoeren. Een speciaal waarnemingsinstituut moet toezien op de kwaliteit van het werk.

Kapot

De wet moet ook eerste en tweede toeleveranciers betere kansen bieden. Het probleem vormt de lange betalingstermijnen. Veel PME’s in Frankrijk gaan hier letterlijk aan kapot. Als officiele opdrachtgever mag de overheid de eerste toeleveranciers direct betalen. De toeleverancier van de toeleverancier valt echter vaak tussen wal en schip. De Europese richtlijn van jongstleden april, tegen excessieve betaaltermijnen, moet hier soelaas bieden.

De publicatie van openbare aanbestedingen moet volgens Strauss-Kahn voor alle bouwbedrijven toegankelijk zijn. Daarom publiceert de minister deze op de Internetsite van zijn ministerie.

Reageer op dit artikel