nieuws

Forse boetes voor onveilige bouwplaats

bouwbreed

den haag – Werkgevers in de bouw die zich niet houden aan de veiligheidsvoorschriften kunnen vanaf november rekenen op boetes van tienduizenden guldens. De Arbeidsinspectie krijgt dan de bevoegdheid bekeuringen uit te delen tot een maximum van 25.000 gulden per overtreding. Werknemers kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot enkele honderden guldens.

Dit zegt staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken in een interview met Cobouw. Hij verwacht dat het nieuwe lik-op-stukbeleid ertoe zal leiden dat mensen in de bouw zich beter aan de regels gaan houden. Tot nu toe ontsprongen werkgevers en werknemers, die het niet zo nauw namen met de veiligheid, meestal de dans. De procedures via de rechtbank waren zo omslachtig en tijdrovend dat er vaak van werd afgezien.

Hoogervorst erkent dat de bouw de branche is waarin relatief de meeste dodelijke bedrijfsongevallen plaatsvinden. Dat ligt volgens hem niet aan het gebrek aan regelgeving, maar aan de mentaliteit van de werknemers. “Bouwvakkers nemen vaak grote risico’s omdat ze bepaalde handelingen niet als gevaarlijk ervaren. Voor hen zijn die hetzelfde als in een auto stappen. We zullen er daarom een aantal jaren moeten werken aan een mentaliteitsverandering”.

De Arbeidsinspectie gaat zich volgens de bewindsman binnenkort nog intensiever met de controle van de bouwplaatsen bezighouden. “Door de dienst te herschikken kunnen we meer capaciteit vrijmaken. Nu al besteedt deze dienst eenvijfde van haar tijd aan de bouw, terwijl deze branche slechts vijf procent van het totaal aantal werknemers omvat”.

Overdreven

Niet bekend

Op pagina 3: ‘Veiligheid kwestie van mentaliteit’

Reageer op dit artikel