nieuws

Fooi voor proef met tolheffing werkt niet

bouwbreed

Stralend verscheen minister Netelenbos van Verkeer afgelopen vrijdag in het Journaal. Er was wat af gefoeterd op haar plannen voor rekeningrijden, maar nu had ze haar zaakjes toch mooi voor elkaar. Een grote regio, lees Amsterdam, mocht vanaf 2001 gedurende twee jaar proefdraaien met de tolheffing tussen 7 en 9 uur ’s ochtends. Om die stad over te halen werd een bedrag van ongeveer 90 miljoen gulden aan subsidie voor infrastructuur in het vooruitzicht gesteld.

De minister moet hebben gedacht dat het invoeren van rekeningrijden via dit slimme tussenstapje een fluitje van een cent zou zijn. Maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat Amsterdam en ook de drie andere grote steden niet van plan zijn zich te laten lijmen.

Het klinkt natuurlijk leuk als de minister in een interview met het Financieele Dagblad zegt dat Amsterdam met de opbrengst de Tweede Coentunnel mag financieren. Maar feitelijk is dat volstrekt onmogelijk, omdat de kosten van die tunnel zijn begroot op 1,6 miljard gulden.

Er is dus sprake van een fooi die, als Amsterdam of een van de andere grote steden haar zou aannemen, ook nog wel eens een averechts effect zou kunnen hebben. Want het bedrijfsleven in en rond die steden zit er bepaald niet op te wachten dat uitgerekend hun vestigingsplaats wordt gebombardeerd tot proefobject. Immers, het rekeningrijden zal leiden tot extra kosten en zal de concurrentiepositie voor bedrijven in het geplaagde gebied verslechteren.

Niet voor niets riepen de vier grote steden enkele weken geleden al om het hardst dat ze niets voelden voor een proef rond een gemeente. Zij vreesden het wegtrekken van bedrijven.

De minister dacht daar in de vorm van een fooi voor de aanleg van nieuwe infrastructuur iets op te hebben gevonden. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat ze nu h aar zin krijgt. B en W van Amsterdam heeft zich al tegen een proef rond hun gemeente verklaard, terwijl de hoofdstad toch van de vier grote steden de meest positieve was, als het ging om tolheffing in de ochtendspits.

Het collegebesluit moet een bittere pil zijn geweest voor minister Netelenbos. Ze werd toch al zo geplaagd door de door ANWB en Telegraaf aangevoerde autolobby. Het lijkt beter als zij de plannen nu in de ijskast zet en eerst eens gaat werken aan de verbetering van het openbaar vervoer in de Randstad. De PvdA kondigde deze week aan met voorstellen hiervoor te komen.

Tolheffing is veel beter te verkopen als sprake is van goede alternatieven voor de automobilist. Zo’n alternatief is er als de steden beschikken over een goed massa-openbaarvervoersysteem. Volgens de huidige plannen duurt het nog jaren eer de steden in de Randstad daarmee zijn uitgerust. PvdA-Kamerlid Van Gijzel wil echter na het zomerreces met nieuwe voorstellen komen. Minister Netelenbos zou er verstandig aan doen daar eens goed naar te kijken. Wellicht gaat het dan ook ooit nog eens lukken met het rekeningrijden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels