nieuws

Einde aan toewijzingscriteria nieuwbouw-koopwoningen

bouwbreed

amsterdam – De Stedelijke Woningdienst (SWD) in Amsterdam probeert voor 2000 een einde te maken aan allerlei fijnmazige toewijzingscriteria bij de verkoop van nieuwbouw- koopwoningen. In overleg met de stadsdelen en de opdrachtgevers moet de bezem worden gehaald door voorwaarden als het hebben van kinderen of het lidmaatschap van een woningbouwcorporatie.

“Veel voorwaarden zijn onzinnig en onnodig”, zegt SWD-woordvoerder Maten. In de praktijk ontstaat volgens hem al snel een weinig effectief stelsel van voorwaarden. Hij doelt dan bijvoorbeeld op de eis van stadsdeel Oud-West, dat bij de verkoop van appartementen op het WG-terrein gezinnen de hoogste voorrang genieten. Oud-West stelt per woningbouwproject de toewijzingscriteria vast. Voorrang voor het gezin – als het kind niet ouder is dan achttien jaar – is op verzoek van de stadsdeelraad opgevoerd, omdat zij het belangrijk vindt dat gezinnen in Oud-West kunnen blijven wonen.

Een dergelijke vorm van gezinspolitiek is geen algemeen beleid in Amsterdam. Het stadsdeel heeft over die bijzondere voorwaarde ook geen overleg gevoerd met de SWD. “Niet alleen de term gezin is in onze ogen een ongelukkige keuze; het werkt ook niet”, aldus de woordvoerder.

Achterhaald

Naast het hebben van een gezin is bij het project op het WG-terrein toewijzing afhankelijk van de woonduur in het stadsdeel, het achterlaten van een huurwoning met een huur tot 910 gulden en het lidmaatschap van woningcorporatie Het Oosten. Ook dat laatste punt wordt door de SWD beschouwd als een achterhaalde norm. Ook bij verhuur van woningen gaat het vandaag de dag niet meer om het lidmaatschap van een bepaalde corporatie.

Met het verdwijnen van een veelheid aan toewijzingscriteria wil de SWD vooruitlopen op nieuwe wetgeving. In de nieuwe volkshuisvestingwet zijn dergelijke afspraken tussen gemeenten danwel stadsdelen en opdrachtgevers niet meer toegestaan.

Woningbouwvereniging Het Oosten laat desgevraagd weten dat de afspraak met het stadsdeel Oud-West nog gewoon wordt uitgevoerd. Of een speciale behandeling van gezinnen wenselijk is, daarover wil de corporatie zich omwille van de goede samenwerking met het stadsdeel niet uitlaten.

Het Oosten Vastgoed realiseert op het WG-terrein naar ontwerp van Rataplan Architecten naast 21 huurwoningen ruim zestig appartementen, maisonnettes en penthouses. De verkoopprijs varieert van rond de vier ton voor het kleinste appartement van 70 vierkante meter tot ongeveer negen ton voor een zes kamer maisonnette met eigen entree van ongeveer 170 vierkante meter.

Op pagina 2: Terzijde.

Reageer op dit artikel