nieuws

‘Duurzaam waterbeheer in 2010 op grote schaal’

bouwbreed

amsterdam – Een waterbeheersysteem waarmee huishoudens zeker vijftig procent kunnen besparen op hun drinkwatergebruik. Over een jaar of tien moet dat de standaard zijn in alle Nederlandse nieuwbouw- en renovatiewoningen, zegt Siem Haffmans van het Amsterdamse bureau voor productontwikkeling KIEM. KIEM gaat, samen met de Landbouwuniversiteit Wageningen, PVC-fabrikant Wavin KLS en het keuringsinstituut KIWA het revolutionaire systeem ontwikkelen.

“Niet zozeer de besparing op drinkwatergebruik is ambitieus, maar de grootschaligheid die ons voor ogen staat”, verklaart Haffmans. “Systemen die het verbruik van drinkwater met de helft verminderen bestaan al. Maar ze zijn duur en ingewikkeld en daardoor alleen geschikt voor kleinschalige projecten. Wij willen een eenvoudig en rendabel systeem ontwikkelen dat overal kan worden toegepast. Zoals de waterbesparende stortbak nu standaard is, zo moet er over tien jaar geen woning meer worden opgeleverd zonder duurzame waterhuishouding.”

Het ambitieuze streven van de vier partijen vond gehoor bij het programmabureau EET (Economie, Ecologie en Technologie), dat namens het ministerie van Economische Zaken technologische onderzoeksprojecten ondersteunt die bijdragen aan verbetering van het milieu. Met een subsidie van ruim twee ton krijgt het samenwerkingsverband een jaar de tijd om het concept te ontwikkelen.

Hoe het waterbeheersysteem er precies uit zal zien, staat niet vast. Er is nog jaren van onderzoek, ontwikkeling en testen nodig voor er een bruikbaar en veilig prototype is. Maar het principe staat de partners helder voor ogen, aldus Haffmans. “We denken aan een ‘cascade-systeem’, waarbij een huishouden de beschikking heeft over diverse soorten water van afnemende kwaliteit. Welke soort water op welk moment wordt gebruikt, is afhankelijk van de toepassing.”

Vooralsnog denkt Haffmans aan vier soorten water: drinkwater, regenwater, grijs water en zwart water. Het drinkwater is leidingwater zoals we dat nu ook kennen. Het wordt gebruikt voor het bereiden van eten, maar ook voor baden en douchen. Het regenwater is geschikt voor activiteiten als de was en het besproeien van de tuin. Grijs water is een restproduct van regen- en drinkwater dat wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. Onderzocht wordt ook of uit dit water energie kan worden teruggewonnen, bijvoorbeeld voor verwarming. Zwart water tenslotte is het water waarmee niets meer te beginnen valt en dat wordt afgevoerd naar het riool.

Volgens Haffmans kan een gemiddeld huishouden alleen al door gebruik van regenwater voor de was en grijs water voor het toilet bijna de helft besparen op watergebruik. Besparingen op zich zijn het probleem niet. De moeilijkheid is volgens Haffmans de combinatie van een besparend systeem en de volksgezondheid.

Waterleidingbedrijven staan, aldus Haffmans, niet te trappelen om gecombineerde systemen in te voeren. “Ze redeneren: we hebben in dit land in een eeuw een fantastisch waterleidingsysteem opgebouwd. Laten we dat alsjeblieft niet in tien jaar afbreken. Wat betreft de volksgezondheid hebben ze gelijk: het systeem dat ons voor ogen staat, moet honderd procent betrouwbaar zijn. Dat kunnen we bijvoorbeeld bereiken door voor niet-drinkwater een gesloten systeem zonder kranen te maken.”

Inpasbaarheid

Minstens zo belangrijk als de veiligheid is de inpasbaarheid van het systeem in woningen. Haffmans: “Alleen als de installatie makkelijk is in te bouwen, maakt het systeem kans op grootschalige toepassing. Het moet dus een simpel systeem zijn, met korte koppelingen en zonder grote opslagtanks. Daarbij moet het de gebruiker minimaal hetzelfde comfort bieden als de huidige waterleiding. Want de consument wil wel weten dat hij in een huis woont met een waterbesparend systeem, maar hij wil er geen last van hebben.”

De kosten van een waterbesparende installatie zoals de vier partners voor ogen staat, zullen altijd hoger zijn dan die van een gewoon waterleidingsysteem, erkent Haffmans. “Op woningniveau valt qua prijs niet te concurreren”, zegt hij. “Maar als het een hele wijk betreft, is het een ander verhaal. Dan kun je in een klap in een paar duizend huizen vijftig procent besparen op het watergebruik.”

Plan voor revolutionaire systemen in nieuwe en renovatiewoningen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels