nieuws

Dure huizen in arme wijk leiden tot ruzie

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 rotterdam – Gedifferentieerd bouwen voor rijk en arm leidt niet tot verbroedering, maar tot ruzie. De jarenlang door VROM bepleite en toegepaste remedie tegen de verloedering van oude stadswijken is naief.

Tot die conclusie komt hoogleraar samenlevingsopbouw J.W. Duyvendak van de Erasmus Universiteit, meldde de Volkskrant. Volgens deze krant zouden vrijdag de resultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt, maar bij navraag op de Rotterdamse Universiteit bleek niemand van het project op de hoogte te zijn. Niet op de afdeling externe betrekkingen, noch op de faculteit wijsbegeerte waaraan Duyvendak is verbonden. De deeltijdhoogleraar is onvindbaar, evenals zijn medeonderzoekers Kleinjans en Veldboer. Ook op het Verwey Jonker Instituut, waarvan Duyvendak directeur is, weet niemand waar hij is.

VROM-raad

De berichtgeving in de Volkskrant valt samen met de overhandiging van het adviesrapport ‘Stad en Wijk: Verschillen maken kwaliteit’ aan staatssecretaris Remkes van VROM en minister Van Boxtel van Grote Stedenbeleid. Het advies is geschreven door de VROM-raad, waarvan ook prof. Duyvendak deel uitmaakt. Maar de aanbeveling van de raad – meer duurdere eengezinswoningen bouwen in achterstandswijken – staat haaks op de bevindingen van de hoogleraar samenlevingsopbouw, zoals weergegeven in de Volkskrant.

Duyvendak baseert zijn conclusies op onderzoek van de sociale gevolgen van herstructureringen in de Rotterdamse wijk Hoogvliet, het Groningse Selwerderwijk-Noord en de Haagse Gasseltestraat. “In die wijken zijn sociale groepen ontstaan die langs elkaar heen leven. De fysieke en psychische barrieres die bestonden tussen buurten, zijn nu binnen de buurten waarneembaar.”

Voor de aanpak van wijkproblemen als vervuiling en onveiligheid zijn volgens Duyvendak sociale maatregelen nodig, geen nieuwe huizen. “Nieuwe woningen bouwen voor hogere inkomens is niet effectief. Je ziet dat rijke inwoners van oude buurten zitten te wachten tot de rest van de wijk wordt gesloopt. Daar wordt het niet echt gezellig van”, reageert de Rotterdamse onderzoeker in de Volkskrant. Hij pleit voor kleinschaliger nieuwbouwprojecten in oude wijken. En: “Je moet vooral bouwen voor bewoners uit de wijk zelf die willen verhuizen naar een betere woning. Dan blijft het karakter van de wijk intact en is de kans op ruzie het kleinst.”

Gevoelig

Uit reacties op de berichtgeving wordt duidelijk dat Duyvendak een gevoelig punt heeft geraakt. De Rotterdamse wethouder Meijer verklaart “nooit de illusie te hebben gehad dat dure nieuwbouw in stadsvernieuwingswijken de integratie tussen de arme, oorspronkelijke bevolking en kapitaalkrachtige nieuwkomers bevordert”. Om die reden zette hij zich altijd in voor nieuwbouwprojecten waarbij bewoners van de wijk zelf kunnen doorstromen.

Een woordvoerder van de deelgemeente Hoogvliet kan zich niet voorstellen dat Duyvendak het over de wijken in zijn stadsdeel heeft. “In Tussenwater zijn duurdere huizen naast goedkopere gezet. Het is echt een succes. Bewoners uit heel verschillende inkomensgroepen blijken daar juist veel dingen samen te organiseren.”

Paradijs

“De conclusies van Duyvendak verbazen me niks. De wereld verandert niet in een paradijs”, meent Marja van der Werf van de corporatie Vestia Den Haag Zuid West, verhuurder van de woningen in de Gasseltestraat. Het is volgens haar alweer enige tijd geleden dat Duyvendak met dit onderzoek bezig was. In opdracht van VROM, voegt zij eraan toe.

VROM-woordvoerder Willem Klein bevestigt de betrokkenheid met het onderzoek, maar heeft geen verklaring voor het bericht dat de resultaten afgelopen vrijdag bekend zouden worden gemaakt. Ook hij is gisteren vergeefs op zoek geweest naar de Rotterdamse hoogleraar.

Reageer op dit artikel