nieuws

CROW: Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur. het standaardbestek in de GWW-sector.

bouwbreed

wereldwijde afspraak over uniforme nummering van artikelen.

Oorspronkelijk “European Article Numbering”.

CUR: Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving.

VISI: Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT in de

GWW-sector.

CTB: bouw-automatiseringsbedrijf. [afko hoeft niet uitgespeld, men weet zelf

nauwelijks meer waar het ooit voor stond.]

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels