nieuws

China vijzelt Zoetermeer op met attractiepark Internationale allure voor nul gulden

bouwbreed

zoetermeer – P.H. Scheffer, de Zoetermeerse wethouder van onder andere toerisme, ziet het al helemaal voor zich: een Chinees attractiepark, groter dan het Haagse Madurodam met als extra voorziening een congres- en handelscentrum. Het park zal jaarlijks 1 miljoen bezoekers trekken en een geweldige impuls geven aan de plaatselijke economie. Maar wat nog mooier is, het kost Scheffer geen cent: “Nul gulden. De Chinese regering staat garant voor de benodigde 200 miljoen gulden.”

De Driemanspolder, het gebied tussen Leidschendam en Zoetermeer, ligt te baden in de ochtendzon. In de verte is de nieuwbouwlocatie Leidschenveen zichtbaar. Voor de rest domineert het vlakke landschap.

Als het aan de Chinese autoriteiten ligt, zal dit typisch Hollandse polderlandschap snel veranderen in een klein stukje China. De plannen zijn ambitieus: Sweet Lake China moet een attractiepark van veertig hectare groot worden, waarin de Chinese cultuur wordt gepresenteerd.

De plannen hangen al geruime tijd boven de markt. In Hong Kong en Florida heeft de Volksrepubliek al dergelijke parken, met Zoetermeer wil de Volksrepubliek ook voet zetten op Europese bodem. “Met dit park krijgen wij een internationale trekker binnen de gemeentegrenzen. Het is een Europese primeur”, zegt Scheffer enthousiast.

Dat de Chinezen juist voor Zoetermeer zijn gevallen, komt voor een belangrijk deel door het succes van de Floriade die de Zuid-Hollandse gemeente in 1992 op touw zette. “De Chinezen waren daar toen behoorlijk van onder de indruk. Vervolgens hebben ze een toer langs diverse Europese gemaakt, maar steeds kwamen ze weer bij ons terug.”

Overgang

Zo’n 44 miniaturen met een schaal van een op vijf en een op vijftien moeten straks in een ruime tuinsetting komen. “Zie het park als een buitenplaats”, legt Ad Terham, de Zoetermeerse stadsarchitect uit. “Van het driehonderd hectare grote gebied knabbelen we zeg maar zo’n honderd hectare af. Daar worden de veertig hectaren voor het themapark ingepast.

De architect benadrukt vooral deze ruime inpassing en de natuurlijke overgang van natuur naar park en vervolgens stad. Niet zo vreemd want het initiatief staat lijnrecht tegenover het Rijksbeleid.

Immers, in de plannen van het ministerie van VROM is de Driemanspolder als buffergebied tussen de Vinex-locatie Leidschenveen en Zoetermeer voorzien. Deze zone maakt op zijn beurt weer onderdeel uit van de zogenoemde Groenblauwe slinger, een mix van water en natuur. “Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten”, meent Terham.

Met woeste viltstiftstrepen geeft hij aan hoe verstedelijking via het water en moeras in bos kan overgaan. “En daar is dan weer ruimte voor een themapark als Sweet Lake China.”

Nee, wat Terham en met hem het Zoetermeerse gemeentebestuur betreft, is er geen vuiltje aan de lucht. Het provinciebestuur buigt zich momenteel over een mer-studie. Deze moet helderheid geven over de vraag of een attractie van dergelijke omvang wel in de Driemanspolder past. Op het provinciehuis geldt hierover een radiostilte. De uitkomsten, zo luidt de voorspelling, worden binnenkort verwacht.

Informatieavond

Deze onduidelijkheid is voor Zoetermeer geen reden pas op de plaats te maken. Tijdens een informatieavond voor omwonenden en geinteresseerden werd flink uitgepakt. Behalve de presentatie van de voorlopige plannen werd de bezoekers een videofilm getoond met daarin beelden van de twee bestaande parken.

Het slot van de film was voor de heer Dia, de Chinese ambassadeur in Nederland, die de realisering van het park dichterbij noemde dan ooit tevoren. Scheffer: “De financiering is rond. Het benodigde bedrag voor het themapark van 200 miljoen gulden wordt door China op tafel gelegd.”

Ook Nederlandse partijen zien de klus zitten. Zo is een consortium gevormd, bestaande uit Euro Project Planning, Arcadis, NBM Amstelland en Arthur Andersen. “Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat wij het park bouwen. Er komen geen Chinese bouwvakkers naar Nederland”, benadrukt Scheffer.

Krap

De tijdspanne voor het project is krap. Feitelijk had China de eerste paal al de grond in willen hebben. “Zij begrijpen de Nederlandse besluitvorming niet zo goed”, weet wethouder Scheffer. “Onlangs vroegen ze zich af wie nu eigenlijk de baas is. Wij hebben toen uitgelegd hoe de Nederlandse procedures in elkaar zitten.”

Als het provinciehuis witte rook blaast, kan het bestemmingsplan volgens het tijdpad binnen zes maanden gewijzigd zijn. Thijssen, directeur bestuurszaken: “En dan kan medio volgend jaar met de bouw worden begonnen. Daar zijn zestien maanden voor nodig, zodat het park halverwege 2001 de deuren kan openen.”

Het is een optimistische planning, waarbij Zoetermeer geen rekening houdt met mogelijke bezwaren tegen de plannen. Want als die er komen, dan is een forse vertraging niet uit te sluiten. “Als de bezwaren tot aan de Raad van Staten gaan, is daar inderdaad al gauw zo’n drie jaar mee gemoeid”, klinkt het enigszins bedremmeld uit de mond van Thijssen.

Verkeersoverlast

Dat die bezwaren er komen, zit er gezien de reacties tijdens de informatieavond dik in. Want niet iedereen is zo enthousiast over de komst van een Chinees themapark. “Ik ben vooral bang voor de verkeersoverlast”, zegt de heer Oosterling. “Ze verwachten een miljoen bezoekers . Een groot deel daarvan komt ongetwijfeld met de auto.”

In de ogen van Terham zal de ontsluiting vooral per openbaar vervoer optimaal zijn. “Het park ligt zo’n beetje naast de huidige Sprinterlijn, straks onderdeel van de RandstadRail. Bij de Nederlandse spoorwegen hebben ze al nagedacht over de bouw van een station in Chinese stijl.”

Maar ook de toekomstige N469 met z’n aansluiting op de A4 moet verkeersoverlast voorkomen. Scheffer monter: “En niet iedereen komt tegelijk.”

Strijd

Regelrecht verontwaardigt zijn echter de boeren in de Driemanspolder. De negen grondeigenaren hebben nog niets over de overname van hun grond gehoord. Alleen in een plaatselijke krant hebben zij over de plannen gelezen maar contact is er niet geweest.

“Hoe zou u het vinden”, zo vroeg een boer aan Scheffer, “dat ik iets in uw achtertuin ga organiseren en eerst uw buren inlicht?” De verantwoordelijk wethouder ging zichtbaar door de grond. Zijn informatie was anders geweest, maar de toon is nu wel gezet.

“Ik ben niet van plan met Chinezen zaken te doen”, zegt P. van Dorp, met 23 hectare de grootste grondeigenaar in het betrokken gebied, na afloop van de bijeenkomst. “We hebben het wel over een regering die de mensenrechten stelselmatig aan haar laars lapt. Dat kan ik met mijn geweten niet overeen komen.” Van Dorp zegt echter realist genoeg te zijn om te weten de strijd op termijn te zullen verliezen. “Maar”, zegt hij met een veelbetekenende glimlach, “dan heb ik hem wel gevoerd.”

Toekomst

L. Lina, de Chinese die vijf jaar geleden in Zoetermeer is komen wonen, is opgetogen over het idee een stukje van haar geboorteland in de buurt te krijgen. “Het is voor iedereen de kans om de mooiste dingen die China bezit te leren kennen.” Haar woorden sluiten aan op de Chinese spreuk die ambassadeur Dia aan het eind van het filmpje uitsprak: “Een land dat andere culturen respecteert, is een land met een mooie toekomst.”

Reageer op dit artikel