nieuws

Buistransport Arnhem-Nijmegen kost 300 miljoen

bouwbreed Premium

nijmegen – Een ondergronds buizensysteem om goederen te vervoeren in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) vraagt een investering van 300 miljoen gulden. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat het ingenieursbureau Haskoning heeft uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Volgens de onderzoekers is zestig tot tachtig procent van het goederenvervoer van en naar de binnensteden van Arnhem en Nijmegen geschikt voor tunneltransport. Daarvoor zou een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) van tweeenhalve meter doorsnede moeten worden aangelegd. Het OLS moet parallel aan de snelweg A52 tussen Arnhem en Nijmegen lopen met aansluitingen op de halte van de hogesnelheidslijn in Arnhem en het multimodaal transportcentrum in Valburg.

Uit het onderzoek blijkt dat het snelgroeiende fileprobleem in het KAN nauwelijks zal profiteren van de aanleg van een OLS. Volgens Haskoning zorgt vooral het personenvervoer voor de files. Files van vrachtwagens die moeten wachten om te kunnen laden op het buizensysteem zullen mogelijk zelfs toenemen.

Het ondergrondse systeem is vooral gunstig voor het leefmilieu in de binnensteden, doordat ronkende vrachtwagens daar dan tot het verleden behoren.

Het OLS in het KAN maakt deel uit van een experiment van de ministeries van Verkeer, Economische Zaken en VROM. Ook rond Leiden en Utrecht en in Zuid-Limburg vinden onderzoeken plaats naar de mogelijkheden van ondergrondse logistiek. Tussen Aalsmeer en Hoofddorp is het project al in de voorontwerpfase.

Reageer op dit artikel