nieuws

Bouwers verwachten dit jaar weer groei

bouwbreed Premium

brussel – De resultaten in de Belgische bouw lagen in 1998 beduidend lager dan de verwachtingen die waren gewekt als gevolg van de goede economie. Vooral de vraag naar nieuwe woningen daalde vorig jaar sterk, ondanks de dalende werkloosheid en de betere financiele omstandigheden van gezinnen.

In 1998 werd twintig procent minder woningbouwvergunningen dan het jaar ervoor aangevraagd. Dat maakte ir. J. Coirbay, voorzitter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB) bekend.

De spectaculaire daling van de woningbouw is volgens Coirbay in de eerste plaats te wijten aan de verdwijning van de verlaagde btw op nieuwbouw, die een vervroeging van de bouwplannen in 1997 tot gevolg heeft gehad. Toch verklaart de afschaffing van het verlaagde btw-tarief (was 12 procent en is nu weer 21 procent) niet alles. Er is ook sprake van een lange termijntrend. In de tweede helft van dit decennium werden jaarljks circa 45.000 woningbouwvergunningen toegekend. Ter vergelijking: in de jaren 1990-1995 was dit gemiddeld 51.500. Volgens de NCB-voorzitter zijn vooral het steeds dwingender administratief kader, dat de bouw inkapselt, hiervan de belangrijkste oorzaak.

Stagneerde

Daarentegen vertoont de evolutie van de utiliteitsbouw een stijgende lijn, als gevolg van de economische groei. De gww stagneerde licht vorig jaar in Belgie, vooral als gevolg van het slechte weer in de laatste vier maanden, terwijl de orderboekjes een stijging vertoonden.

Volgens de NCB zou de vraag dit jaar weer moeten aantrekken. Ze verwacht dat de activiteiten echter alleen voordeel zullen halen uit het herstel van de vraag in subsectoren als utiliteits- en burgerlijke bouw. Bovendien zullen de gevolgen van de uitputting van het bouwpotentieel zich ook dit jaar nog doen voelen.

De NCB heeft intussen een brief aan de formateur klaar voor na de parlementsverkiezingen in Belgie op 13 juni. De aannemersbond wijst erop dat de sociale zekerheid in geen geval “over de rug van het onroerend goed mag worden gefinancierd”.

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid heeft in het bouwverleden al een zware tol geeist via verschillende btw-verhogingen en de onroerende fiscaliteit, zo wordt in de brief aan de toekomstige formateur opgemerkt. De afgelopen tien jaar hebben zeventien fiscale maatregelen de bouwsector getroffen. De belasting op onroerend goed is tussen 1990 en 1998 met maar liefst zeventig procent gestegen. Daarom vragen de Belgische aannemers de nieuwe regering een fiscale stop voor het onroerend goed.

Ophouden

De nieuwe regering moet volgens de NCB ook ophouden met het bevorderen van onzekere en laaggeschoolde vormen van werkgelegenheid en in plaats daarvan arbeidsintensieve activiteiten en vakmanschap stimuleren.

Wegkwijnende

De NCB wil ook dat de herwaardering van de vaak wegkwijnende stadscentra fiscaal wordt gestimuleerd. Dat kan niet alleen van renovatie worden verwacht, omdat deze te duur is. “Daarom is slopen, gevolgd door nieuwbouw, de beste oplossing en daarvoor moet een btw van zes procent gelden”, zo zegt de NCB. Een mening die waarschijnlijk door grote groepen niet wordt gedeeld. Grote projectontwikkelaars hebben immers in tal van Belgische steden juist door sloopacties complete maanlandschappen doen ontstaan. Verder wil de NCB dat de registratierechten in de bouw die nu met 12,5 procent tot de hoogste ter wereld behoren, met ten minste de helft worden verminderd.

De aannemersbond constateert verder dat het mobiliteitsbeleid plotseling op de agenda van de regeringen van Belgie, Vlaanderen en Wallonie is gezet omdat men de modernisering te lang heeft verwaarloosd.

De aannemersbond vindt tenslotte dat de nieuwe Belgische regering het verbod op uitzendarbeid in de bouw moet opheffen.

‘Onroerendgoedbelasting steeg sinds 1990 met zeventig procent’

Reageer op dit artikel