nieuws

Bestemmingsplan langs waterschap

bouwbreed Premium

den haag – Waterschappen moeten in het vervolg worden betrokken bij de voorbereiding van bestemmingsplannen. De Tweede Kamer heeft daartoe gisteren unaniem besloten. De Kamer wil op deze manier voorkomen dat bouwplannen worden gemaakt waarin geen rekening is gehouden met de ruimte die het water nodig heeft. In de Vierde Nota voor de Waterhuishouding is aangekondigd dat het water uitgangspunt is voor de ruimtelijke ordening.

Afgestapt wordt van de traditie almaar dijken te verhogen. In plaats daarvan moeten rivieren ruimte krijgen en moeten gebieden worden aangewezen die onder water kunnen worden gezet als teveel rivierwater zich aandient en bewoonde gebieden dreigen te overstromen.

Kamerlid Herrebrugh constateerde twee weken geleden bij de behandeling van de nota dat het de taak is van de Waterschappen er op toe te zien dat geen plannen worden ontwikkeld die de waterloop belemmeren. Hij signaleerde echter dat de betrokkenheid bij het opstellen van bestemmingsplannen niet goed was geregeld in het Besluit Ruimtelijke Ordening. Dat is vanaf nu wel het geval.

Reageer op dit artikel