nieuws

Baggerverwerkers verbijsterd over onwil Rijk ‘Staatssecretaris De Vries doet net of ze van niets weet’

bouwbreed

harderwijk – De baggerverwerkende industrie is verbijsterd over het gemak waarmee het Rijk verwerking van vervuilde baggerspecie van tafel veegt. “Staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) doet net of ze van niets weet”, reageert vice-voorzitter Schouten van de Stichting Klasse 4. De verwerkers dreigen nu het bijltje erbij neer te gooien.

De behandeling van de Vierde Nota Waterhuishouding in de Tweede Kamer eerder deze week kende voor de baggerverwerkers twee gezichten. “Eindelijk”, dachten ze toen PvdA’er Herrebrughs voorstelde een grootschalige proef met de verwerking en hergebruik van baggerspecie te nemen. Daar hadden ze al zeker sinds 1993 op zitten wachten.

Wat resteerde was een deja-vu- gevoel na het antwoord van staatssecretaris De Vries. “Te duur en niet efficient”, was het antwoord dat haar voorganger minister Jorritsma in haar hoedanigheid van minister van Verkeer en Waterstaat ook al vele jaren had gegeven.

Oude gegevens

“Ze gebruikt duidelijk oude gegevens. Nieuwe gegevens, die ook in het bezit zijn van ambtenaren van Rijkswaterstaat, wijzen uit dat het tegen geringe meerkosten zeker de moeite loont om de baggerspecie te verwerken tot bruikbare secundaire grondstof zoals bijvoorbeeld ecogrind”, zegt Klasse 4-secretaris Jaap Ketel.

Zijn vice-voorzitter gaat verder. “Het gebruik van energie bij thermisch verzinken zijn niet de kosten, maar de rookgasreiniging. Maar op zich is dat niet eens het belangrijkste punt. Waar het om gaat is, dat voor een paar gulden meer voor verwerking een geweldig milieurendement wordt gehaald. Nu dreigt het saneren van vervuilde waterbodems in een vicieuze cirkel te komen. Verwerking anders dan storten wordt systematisch afgewezen door het Rijk. Storten kan echter nauwelijks bij gebrek aan locaties.”

Het gaat de baggerverwerkers daarbij ook absoluut niet om alle klassen baggerspecie, maar slechts om de meest vervuilde, klasse 4- en BAGA-specie. “Het rijk doet nog steeds alsof er sprake is van een specieprobleem. Dat is echter niet zo. Elke klasse kent zijn eigen problematiek. Zo is klasse 1 geen enkel probleem, dat mag zo worden gebruikt. Klasse 2 en 3 hebben geen milieueffecten op lange termijn. Het probleem zit bij klasse 4 en BAGA. En daar gaat het ons net om. Die angel willen wij eruit halen. En dat dan door een combinatie van reinigen, immobiliseren van zware metalen en hergebruik”, aldus Schouten..

Ontheffingen

Het feit dat de spaarzame locaties voor klasse 2 en 3 ook klasse 4 accepteren tegen tarieven van vijftien gulden per kuub blijft de baggerverwerkers een doorn in het oog. Daarmee vergeleken blijft verwerking altijd te duur. De overheid werkt daar zelf aan mee door het verlenen van ontheffingen.

In een brief aan onder meer de Tweede Kamer en de minister van VROM zal de stichting dan ook aandringen op een aantal maatregelen die verwerking van klasse 4-specie aantrekkelijker maakt. Zo zal er een verbod moeten komen op het storten van klasse 4-specie. De ontheffing van afvalstoffenbelasting op baggerspecie moet vervallen. En de stichting denkt aan een premie op het gebruik van secundaire grondstoffen gemaakt uit baggerspecie, die gefinancierd zou kunnen worden uit een heffing op primaire grondstoffen.

Reageer op dit artikel