nieuws

Almere geeft extra uit aan stadsontwikkeling

bouwbreed

almere – De gemeente Almere heeft het begrotingsjaar 1998 afgesloten met een overschot van 9,7 miljoen gulden. Het positieve resultaat is voor een groot deel te danken aan eenmalige meevallers.

Zo kreeg Almere vorig jaar 4,5 miljoen meer van het Rijk omdat onderhoud van wegen, groen en de gemeentelijke leidingen meer geld kosten vanwege de zachte bodem in de stad. Bovendien ontving de gemeente een hoger aandeel (3,2 miljoen) uit het Gemeentefonds door de sterkere groei en de grotere betekenis van Almere als regionaal centrum.

Een deel van deze bedragen is overigens een betaling met terugwerkende kracht over voorgaande jaren. Omdat de uitkering uit het Gemeentefonds hoger is uitgevallen, hoeven de reserves niet te worden aangesproken. Dat scheelt Almere nog eens 1,2 miljoen gulden.

De gemeente incasseerde daarnaast 3,5 miljoen aan rente op haar bankrekeningen en de opbrengst uit bouwgrond bedroeg vorig jaar 56 miljoen gulden. Dit geld komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van de stad.

Reageer op dit artikel