nieuws

Afvalbedrijven eisen bij rechter schorsing uitvoerverbod vliegas

bouwbreed Premium

den haag – Drie afvalbedrijven zijn woedend op minister Pronk van milieu. De bewindsman heeft de uitvoer van vliegas naar Duitsland verboden, waardoor de bedrijven met tonnen vliegas blijven zitten. Ze eisen dat Pronk zijn besluit terugdraait.

Het betrokken Duitse bedrijf beschuldigt de Nederlandse minister zelfs van schandalig gedrag. De kwestie wordt uitgevochten voor de Raad van State.

“Het is schandalig dat de minister plotseling de uitvoer van vliegas, afkomstig van de Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) in Moerdijk, naar Duitsland stopzet, omdat hij een foutje moet goedmaken”, zei E. Hovenier, advocaat van de Nederlandse afvalbedrijven AZN uit Moerdijk en Sturing Afvalverwijdering uit Tilburg, en het Duitse UTR Umwelt.

Tijdens de spoedprocedure bij de Raad van State eisten de drie bedrijven schorsing van Pronks weigering om jaarlijks 15.000 ton vliegas van de AVI in Moerdijk via Sturing aan UTR in Duitsland af te zetten. AZN, dat 1000 ton vliegas per maand produceert, vreest met het spul te blijven zitten.

Afvalsturing had tot en met 31 mei 1999 toestemming het vliegas naar UTR te vervoeren. UTR gebruikt het voor de productie van betonmortel. Minister Pronk weigerde echter opnieuw toestemming voor de uitvoer van de vliegas uit Moerdijk te geven, omdat hij vond dat het om “definitieve verwijdering van afvalstoffen” ging en niet om een “nuttig gebruik van afvalstoffen”.En volgens Europese verdragen mag een afvalstof niet worden uitgevoerd als het in het buitenland definitief gestort dreigt te worden.

Gebruik

In principe wordt het met zware metalen vergiftigde vliegas beschouwd als gevaarlijk restafval dat op een veilige plaats moet worden gestort. Alleen voor nuttig gebruik kan ontheffing worden verleend. In Nederland dient vliegas als vulstof in asfalt. UTR gebruikt het sedert tien jaar volgens een zelf ontwikkeld procede als vervanger voor kalkmeel en cement. Daarvan maakt het Duitse bedrijf betonmortel voor ondersteunende constructies in mijnen.

Tijdens de zitting zei VROM-woordvoerder H. Krans dat eind december vorig jaar informele signalen uit de Europese Commissie kwamen, die er op duidden dat “de Duitsers wel erg creatief met de nuttige gebruiksmogelijkheden van afval omgingen.” Krans sloot niet uit dat UTR andere dingen met het vliegas doet dan het beweert.

Ontkennend

Op de vraag van staatsraad J. Boll of hij dat hard kon maken, moest de VROM-woordvoerder ontkennend antwoorden.

Advocaat Hovenier reageerde fel op de beschuldigingen en sprak van de omgekeerde wereld. “VROM heeft het project van UTR jarenlang van nabij gevolgd en is zelfs komen kijken. De belangrijkste reden om de uitvoer van vliegas te stoppen is, de concurrerende afvalbedrijven in Nederland te bevoordelen,” zei Hovenier, die minister Pronk van onbehoorlijk bestuur beschuldigde. Staatsraad Boll leek wel begrip voor de afvalbedrijven te hebben en wees erop dat het weigeringsbesluit wel heel matig is onderbouwd. “Ik erken dat er foutjes zijn gemaakt en ik zal de minister adviseren het besluit bij beslissing op bezwaar beter te motiveren”, aldus Krans.

Mocht Boll het besluit schorsen, dan kan het vliegas voorlopig weer naar Duitsland. Op 30 juni volgt op het ministerie een hoorzitting over het bezwaarschrift van de afvalbedrijven. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Reageer op dit artikel