nieuws

Administratieve lasten voor bedrijven stijgen minder snel

bouwbreed

zoetermeer – Het eerste paarse kabinet is slechts gedeeltelijk geslaagd in het terugdringen van de administratieve lastendruk. In vier jaar zijn de lasten toegenomen van 13 naar 16,5 miljard gulden. Zonder beleid zou dat een miljard hoger zijn geweest.

De toch nog optredende stijging van de lastendruk is vooral een gevolg van het fors toegenomen aantal bedrijven, de gegroeide werkgelegenheid en de gestegen loonkosten. Dit berekent het EIM in het rapport ‘Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 1993-1998’.

De mindere toename van bijna een miljard is het saldo van 1,4 miljard afname en ruim 400 miljoen toename van de lastendruk. De afname komt vooral door het vervallen van de verplichting tot specificatie van onbelaste kostenvergoedingen, de verlaging van de verplichtingengrens in de Wet op de jaarrekening, de bekorting van de bewaarplicht en het verminderen van de enquetedruk van het CBS. De toename komt onder meer door maatregelen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

Het EIM heeft berekend dat van de jaarlijks ongeveer 800 nieuwe en gewijzigde wetten en regelingen gemiddeld tien tot vijftien procent gevolgen heeft voor het bedrijfsleven. Een deel daarvan heeft weer invloed op de administratieve lastendruk. Vooral als uit het oogpunt van vermeende rechtvaardigheid allerlei uitzonderingen op de hoofdregel worden gemaakt, wordt regelgeving gecompliceerd.

De maatregelen die het vorige kabinet heeft genomen ter vermindering van de administratieve lastendruk richten zich veelal op het verminderen van het aantal documenten waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. Veel minder is gekeken naar het harmoniseren van definities. Zo zijn er nog steeds zo’n dertig loonbegrippen.

Ook de frequentie waarmee de regelgeving verandert, is onverminderd hoog. Evenmin heeft het verminderen van dubbele gegevensvraag van verschillende instanties minder aandacht gekregen. Het EIM vindt dan ook dat het huidige kabinet hier nog een wereld heeft te winnen. Het onderzoeksinstituut gaat de ontwikkeling van de administratieve lastendruk voortaan jaarlijks monitoren.

Reageer op dit artikel