nieuws

Zuid-Nederlandse bouwer is meestal solist

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 den haag – Samenwerkende aannemers hebben over het algemeen minder last van concurrenten dan solisten. Toch is het aantal bouwbedrijven dat samenwerkt relatief gering. Dat blijkt uit de enquete die deze krant liet uitvoeren onder tweehonderd aannemers in het zuiden des lands.

Bedrijven met meer dan honderd werknemers hebben het minst te duchten van mededingers, gevolgd door bedrijven met twintig tot honderd man personeel. De kleinste bedrijven hebben het meest last van hevige concurrentie (figuur 1).

“Een logische reactie bij mensen en organisaties die hebben te maken met grote en machtige mededingers, is het aangaan van samenwerkingsverbanden”, zo concludeert USP Marketing Consultancy. Opvallend is daarom dat slechts 39 procent van de geinterviewde aannemers deel uitmaakt van een samenwerkingsverband.

Bijna de helft van de samenwerkende aannemers heeft te maken met matige concurrentie. Ruim eenderde van de samenwerkers zegt geen last te hebben van concurrenten. Het aantal samenwerkende bedrijven dat hevige concurrentie ondervindt is relatief gering (figuur 2).

De bedrijven die matige concurrentie ondervinden, zijn het meest te spreken over het nut van samenwerking. Ondernemers die met veel mededingers worden geconfronteerd betwijfelen daarentegen het nut ervan (figuur 3).

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

Reageer op dit artikel